Lausunto uudesta rakentamislaista

28.10.2022 klo 15.20
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry kannattaa uuden rakentamislain säätämistä. Uuden lain tavoitteet ovat kannatettavia ja soveltamisala tarkoituksenmukainen. Eduskunnan käsiteltäväksi tuotu hallituksen esitys on monelta osin kehittynyt parempaan suuntaan verrattuna aiemmin lausuttavana olleeseen ministeriön lakiluonnokseen. Kiitämme muun muassa vastuusäännösten selkeyttämistä suunnittelijoiden osalta sekä uuden myötävaikutusvelvollisuuden säätämistä kaikille rakennushankkeen osapuolille. Lakiesityksessä on kuitenkin edelleen yksityiskohtia, joiden korjaamista esitimme eduskunnalle