LAUSUNTOPYYNTÖ: Elinkaarihankkeen sopimusmallit

Ti, 11.06.2019 - 12:18

Rakennustieto pyytää lausuntoja RT-ohjekorttiehdotuksista

 

RTS 19:34 Elinkaarihankkeen puitesopimusmalli

RTS 19:35 Elinkaarihankkeen sopimusmalli

 

Elinkaarihankkeiden markkinoiden kasvaessa ja kehittyessä on tilaajien, palveluntuottajien ja alan keskeisten järjestöjen edustajien toimesta nähty tarpeelliseksi luoda Kira-alalle yhtenäiset sopimusmallit. Uusien sopimusmallien tavoitteena on yhtenäistää sopimusten rakennetta kuitenkin mahdollistaen hankekohtaiset tarkennukset. 

Sopimusmallien laatimisen yhteydessä on pidetty työpaja alan toimijoiden kesken ja huomioitu työpajan tuloksena saadut palautteet ja kehittämisideat. Uusi sopimusmalli pohjautuu pääosin Asianajotoimisto Krogeruksen aikanaan laatimaan ja useammassa eri elinkaarihankkeessa viimeisen 7 vuoden aikana testattuun, kehiteltyyn ja hyväksi havaittuun sekä toimivaan sopimuspohjaan. Taustalla on myös aikanaan Kuntaliiton, RAKLIn, Rakennusteollisuus RT:n, palveluntuottajien ja sopimusjuristien laatima palvelusopimusmalli. 

 

Lausuntopyyntö, ohjekorttiehdotukset ja lausuntolomakkeet ovat nähtävissä ja tulostettavissa osoitteessa:

https://www.rakennustieto.fi/index/ajankohtaista/lausuntopyynnot/artikkelit/lausuntopyynto-elinkaarihankkeen-sopimusmallit-310819.html.stx

 

Lausunnot voi toimittaa sähköpostitse (jani.kuusisto@rakennustieto.fi) tai postitse (Rakennustietosäätiö RTS / Jani Kuusisto, PL 1004, 00101 Helsinki). 

 

Viimeinen palautuspäivä on 31.8.2019. 

 

 

Aurinkoista kesää toivottaen

 

Jani Kuusisto

Projektipäällikkö, Tietopalvelut

Rakennustieto Oy

Puh. 020 747 6357

Gsm 040 457 1838

www.rakennustieto.fi

 

Rakennustieto

> opastaa hyvään rakennustapaan

 

RT tietoväylä

Rakennustieto.fi