Lausuntopyyntö:Pääsuunnittelun ja arkkitehtisuunnittelun päivitetyt tehtäväluettelot

8.5.2020 klo 10.15

Rakennustietosäätiö RTS on lähettänyt lausunnolle päivitetyt tehtäväluettelot

RTS 20:04 Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS18

RTS 20:05 Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK18

Lausuntopyyntö, tehtäväluetteloehdotukset ja lausuntovastauslomakkeet ovat ladattavissa osoitteesta rakennustieto.fi/lausuntopyynnot.

Lausuntojen viimeinen palautuspäivä on perjantai 29.5.2020.