Liikevaihtotilasto 2018 julkaistu

Ke, 12.06.2019 - 14:21

 

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n liikevaihtokyselyyn osallistui 83 jäsenyritystä. Vuoden 2018 lopussa SKOLin jäsenenä oli  153 jäsentä.

Arvion mukaan jäsenyrityksissä työskenteli vuonna 2018 keskimäärin 18865 henkeä ja niiden kokonaisliikevaihto oli 2 020 miljoonaa euroa. Vastanneiden yhritysten yhteenlaskettu kokonaisliikevaihto 1 963 MEUR. On syytä huomata, että luvut eivät sovellu edellisen vuoden lukujen vertailuun suoraan vuosittaisten jäsenkunnassa tapahtuvien muutosten vuoksi. Yksittäisten yritysten osalta on myös mahdollista, että raportoidut yhtiöt ovat muuttuneet sekä yhtiö on ostanut tai myynyt yrityksiä.

Perinteisesti SKOLin tilastoissa tunnusluvut on jaettu kolmeen pääkategoriaan: teollisuuteen, talonrakentamiseen ja yhdyskuntaan. Näistä suurin toimiala on teollisuus, arvion mukaan liikevaihto oli vuonna 2018 noin 795 miljoonaa euroa. Toiseksi suurin oli talonrakentaminen noin 603 miljoonan euron liikevaihdolla ja kolmanneksi suurin oli yhdyskuntasektori noin 374 miljoonan euron liikevaihdolla.

Suurimpina toimialoina säilyivät edellisten vuosien tapaan prosessisuunnittelu ja rakennetekniikka. Lisäksi LVI-tekniikka, rakennuttaminen (talonrakennus) ja sähkö- ja teletekniikka säilyivät suurina toimialoina.

Selvästi suurimpana toimeksiantajaryhmänä säilyi teollisuus lähes 36 % osuudella. Kuntasektori työllisti SKOL-yrityksiä 19 % osuudella ja valtio 14 %:lla.

Kyselyn perusteella suurimmat alan yritykset olivat kokonaisliikevaihdolla mitattuna järjestyksessä suurimmasta alkaen Ramboll Finland, Sweco Finland (sisältäen Sweco PM), Neste Engineering Solutions, Pöyry Finland, Etteplan Group,Sitowise, FCG Finnish Consulting Group, Granlund oy (konserni), Elomatic Yhtiöt ja A-Insinöörit (konserni).

Kotimaan liikevaihdon suhteen suurimmat olivat Ramboll Finland, Sweco Finland (sisältäen Sweco PM), Neste Engineering Solutions, Pöyry Finland ja Etteplan Group.

Vientiliikevaihdolla suurimmat olivat Deltamarin, Pöyry Finland, Elomatic Yhtiöt, Citec ja  FCG Finnish Consulting Group.

 

Lue liikevaihtotilasto 2018 täältä

HUOM! Liikevaihtotilasto pävitetty 27.6 saaduilla tiedoilla!

Lisätiedot: skolry@teknologiateollisuus.fi