Luontopohjaisten hulevesiratkaisujen priorisointimallilla ratkaistaan kustannustehokkaasti kaupungistuvan yhteiskunnan haasteita

Ilmastonmuutos vaikuttaa kaupunkialueisiin monin tavoin. Lisääntyneet tulvat ja hulevesien laadun heikkeneminen yhdessä väestönkasvun ja luonnon monimuotoisuuden häviämisen kanssa tuovat kaupunkien infrastruktuurin kantokyvylle suuria haasteita. Ratkaisuksi näihin haasteisiin on tunnistettu luontopohjainen infrastruktuuri, jolla pyritään yhdistämään yhteiskunnan tarpeet luontopohjaisiin ratkaisuihin.

Luontopohjaiset hulevesiratkaisut tuovat kaupungeille tehokkaita ja kustannustehokkaita keinoja käsitellä ilmastoon liittyviä monitahoisia ongelmia. Parhaiden kokonaishyötyjen saaminen edellyttää hulevesiratkaisujen osalta kuitenkin syvää ymmärrystä paikallisesta ympäristöstä, sosiaalisista ja taloudellisista riskeistä sekä ylä- ja alajuoksun valuma-alueen ominaisuuksista ja erityyppisistä saatavilla olevista luontopohjaisista ratkaisuista ja niiden tuottamista hyödyistä.

NBS Multi-Analysis by Ramboll tuo tietopohjaisen toimintamallin ja selkeyttää luontopohjaisten hulevesiratkaisujen arviointiin ja valintaan liittyvää päätöksentekoa

Ramboll on kehittänyt työkalun ja menetelmän, jolla kaupungit pystyvät jatkossa ymmärtämään helpommin, minkä alueen ongelmien torjuminen tuottaa suurimmat hyödyt ja minkälaisilla ratkaisuilla ne saavutetaan.

NBS Multi-Analysis by Ramboll on uusi digiavusteinen palvelu, jossa kaupungeille tuotetaan visualisoidulla paikkatietopohjaisella alustalla selkeä kuva eri alueiden suurimmista riskeistä ja parhaat kokonaishyödyt tuottavista soveltuvista luontopohjaisista hulevesiratkaisuista.

Rambollin palvelun avulla määritellään lisäksi konseptisuunnitelmat viiden parhaaksi tunnistetun ratkaisun toteutukseen. Toteutuksen pohjalta laaditaan vuorovaikutteinen raportti, joka voidaan liittää osaksi vastuullisuusraportointia.

- Kestävän kehityksen edistäminen on yrityksemme missio ja strategiamme ytimessä. Meille on tärkeää kehittää toimintamalleja ja ratkaisuja, joilla saadaan aitoa vaikuttavuutta ja kovasti kaivattuja ratkaisuja asiakkaillemme. NBS Multi-Analysis-palvelun kaltainen kehitystyö tuo apua erityisesti kuntien ja kaupunkien kasvaviin ongelmiin mahdollistaen riskien paremman ennakoinnin ja resurssitehokkaan tavan toteuttaa parhaiten alueelle sopivia monihyötyratkaisuja, kertoo Rambollin kehityspäällikkö Sari Suvanto.

Palvelun taustalla tutkimusyhteistyö Helsingin kaupungin kanssa

NBS Multi-Analysis by Ramboll on kehitetty diplomityönä tehdyn Helsingin kaupungin ja Aalto Yliopiston yhteistyöprojektin pohjalta, ja palvelun kehittämisen keskiössä on ollut monitieteisyyden hyödyntäminen ja monikriteeritiedon yhdistäminen läpinäkyvästi, jotta voidaan muodostaa tietopohjaisesti perusteltu kokonaiskuva kaupungin hulevesitarpeista ja mahdollisuuksista.

Lisätietoja NBS Multi-Analysis-palvelusta antaa kehittämisestä vastaava projektipäällikkö Jarrod Luxton ja kehityspäällikkö Sari Suvanto.

Lue lisää palvelusta

Tutustu palvelun taustalla olevaan tutkimustyöhön artikkelissa

Luontopohjaiset ratkaisut ovat luonnon toimintaa jäljitteleviä monihyötyratkaisuja, joilla torjutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia globaaleja ongelmia kuten tulvia, kuivuutta, ilmansaasteita ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä.