FCG

Otaniemen Circular Raw Materials Hub -yhteislaboratoriossa ratkotaan tulevaisuuden kiertotaloushaasteita

FCG Finnish Consulting Groupin suunnittelemassa Circular Raw Materials Hub -laboratoriossa ratkotaan epäorgaanisten materiaalien ja mineraalien tutkimushaasteita yhteistyössä usean organisaation voimin.  

Aalto-yliopisto, Geologian tutkimuskeskus GTK sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT perustivat yhteisen laboratoriokeskittymän Otaniemen kampusalueelle palvelemaan epäorgaanisten materiaalien ja mineraalien pioneeritutkimusta sekä erinäisiä sidosryhmiä. Tavoitteena oli lisätä eri tahojen välistä yhteistyötä ja samalla nykyaikaistaa kaikkien käytössä olevaa tekniikkaa. FCG:n asiantuntijat vastasivat pääsuunnittelijavastuun lisäksi kohteen arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelusta.  

Kohde luovutettiin käyttäjille loka-marraskuun vaihteessa 2019. Tilojen käyttöönotto ja tutkimuslaiteasennukset alkoivat tämän jälkeen vaiheittain. Näiden tutkimusinfra-asennusten viimeistelytyöt valmistuivat alkuvuodesta 2020. 

”Kiertotalouden ja kestävän kasvun haasteiden ratkominen edellyttävät poikkitieteellistä otetta, tutkijoiden ja yritysten välistä syvää yhteistyötä sekä huippuluokan tutkimusinfrastruktuuria. Uusi yhteislaboratoriomme on konkreettinen askel tähän suuntaan. Lisäksi se mahdollistaa tulevaisuuden ratkaisijoiden kouluttamisen”, sanoo johtaja Saku Vuori Geologian tutkimuskeskuksesta Aalto-yliopiston haastattelussa. 

Uusissa tiloissa päästään tutkimaan muun muassa akkuteollisuuden kiertotalousmahdollisuuksia.  

”Tilat ovat ihanteelliset metallien kiertotaloustutkimukselle – laboratoriossa pystytään tutkimaan ja kehittämään lähes kaikkia yksikköprosesseja kierrätetystä elektroniikkajätteestä tai malmin rikastuksesta korkean puhtausasteen metallituotteisiin. Läheinen ja pitkäjänteinen yhteistyö alan yritysten kanssa tukee sekä tutkimusta että teollista toimintaa metallien kiertotalouden parissa”, sanoo Aalto-yliopiston apulaisprofessori Mari Lundström

VTT:n puolella keskiössä ovat teollisuuden kiertotaloutta edistävät ratkaisut.  

”Circular Raw Materials Hub tuo mineraalipohjaisten raaka-aineiden arvoketjun tutkimustoimijat yhteen visioimaan ratkaisuja hiilineutraalin ja resurssitehokkaan yhteiskunnan tarpeisiin. Maailma muuttuu isosti ja nopeasti, kun yritykset löytävät kiertotalouden aidot liiketoimintamahdollisuudet”, VTT:n tutkimusaluejohtaja Tarja Laitinen sanoo. 

”Käyttäjien osallistaminen suunnittelutyöhön onnistui hyvin. Käyttäjien tarpeet huomioitiin poikkeuksellisen hyvin suunnittelussa ja lopputoteutuksessa. Avoin ja yhteinen tekeminen on tie hyvien suunnitelmien ja lopputulosten saavuttamiseen”, kiteyttää Aalto-yliopistokiinteistöt Oy:n talotekniikkapäällikkö Heikki Karjalainen.  

 

FCG 1