tietokone

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi ry julistaa syksyn 2022 stipendin haettavaksi

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi ry (PTL ry), Suomen osasto, julistaa syksyn 2022 tie- ja liikennealan stipendin haettavaksi.

Stipendi on tarkoitettu tie- ja liikennealan opiskelijoiden opintojen tukemiseen ja alalla jo toimivien nuorten henkilöiden pohjoismaiseen jatko- ja täydennyskoulutukseen.

Stipendin tulee edistää PTL ry:n tarkoitusperiä, erityisesti pohjoismaista yhteistyötä tai pohjoismaisen osaamisen kehittymistä. Stipendi voidaan myöntää perusopiskelua tukevaan pohjoismaiseen opiskeluun tai harjoitteluun, tieteelliseen tutkimustyöhön, ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja näihin liittyviin opintomatkoihin. Stipendillä voidaan tukea myös lopputöitä, jos niissä on mukana pohjoismaista näkökulmaa.

Stipendin suuruus on maksimissaan 6 000 euroa. Stipendi maksetaan kahdessa erässä, 75% maksetaan joulukuussa 2022 ja loput 25% maksetaan sen jälkeen, kun stipendin saaja on raportoinut työstään Suomen osaston hallitukselle.

Lisätiedot: www.nvfnorden.org -> Land -> Finland -> Stipendi
Vapaamuotoiset hakemukset sisältäen stipendin käyttösuunnitelman (tarkoitus, kustannukset ja muut mahdolliset rahoituslähteet) viimeistään 6.12.2022 sähköpostitse
anne.ranta-aho@vayla.fi