PURKKI

Sitowisen PURKKI-palvelu kannustaa vastuulliseen ja kestävään purkamiseen

Purkutyön suunnitelmallisella ja vastuullisella toteutuksella purkujäte saadaan tehokkaasti hyödynnettyä uusiokäyttöön

Elinkaarensa lopussa kiinteistö on saateltava viimeiselle matkalleen kunniallisesti. Kiinteistön omistajalla voi olla epätietoisuutta, mitä materiaaleja ja rakenneratkaisuja rakennus sisälleen kätkee, ja miten rakennuksen purkamisen kanssa tulisi järkevimmin edetä.

Hyvin suunnitellulla purkutyöllä säästetään rahaa, minimoidaan mahdolliset ongelmat sekä
huolehditaan purkujätteen asianmukaisesta käsittelystä. Sitowisen PURKKI-palvelun yli 20 asiantuntijaa ovat tehneet rakennusten purkuprosessin systemaattisia ohjelmointeja jo kymmeniin kohteisiin tehdaskiinteistöistä kouluihin ja päiväkoteihin.

Ympäristö ja kaupunkikehitys -palvelualueen johtaja Tuomas Lukkari painottaa, ettei niin pientä kohdetta olekaan, ettei sen kanssa kannattaisi kääntyä PURKKI-palvelun puoleen.

Suomessa on kasvavaa tarvetta hallitulle ja vastuulliselle purkamiselle. PURKKI-palvelu on vastauksemme tähän haasteeseen. Kehittämämme vastuullisen purkamisen, kiertotalouden ja massojen hallinnan palvelupaketti on asiakkaalle vaivaton ja se räätälöidään aina kohteen mukaan”, Lukkari kertoo.

Palvelu sisältää kohteen tutkimuksen eli selvitykset purkumateriaaleista ja haitta-aineista, purkulupahakemuksen ja urakka-asiankirjojen laadinnan sekä urakoiden kilpailutuksen, rakennuttamisen ja valvonnan. Palvelussa huolehditaan myös purkumassojen hyödyntämisestä sekä tarvittaessa maaperän pilaantumistutkimuksista ja kunnostussuunnitelmista. PURKKI-palvelu on oiva esimerkki Sitowisen tuotekehityksestä ja vahvuudesta tuottaa uusia palveluja.

Selkeää hyötyä

Huolellinen etukäteisselvitys säästää rakennuksen purkuvaiheessa paljon aikaa ja vaivaa, kun purettava rakennusmassa on huolella tutkittu ja luokiteltu.

Kun purkaminen hoidetaan suunnitelmallisesti ja vastuullisesti, tiedetään varmasti, mitä purkujakeita syntyy ja minne ne viedään. Purettu rakennusmateriaali ei suinkaan ole aina jätettä, vaan arvokasta uusioraaka-ainetta, joka tulee hyödyntää tavalla tai toisella. Aikaisemmin hävitettäväksi mennyt materiaali saadaan hyötykäyttöön, ja koko prosessi hoidetaan asetusten ja lupien mukaisesti”, Tuomas Lukkari kertoo.

PURKKI-palvelulla purkuprosessi on rakennuksen omistajalle helppo ja mutkaton.

Menettelyn keskeisessä osassa ovat tutkimukset, purkutyön toteuttamistapa, hyvin suunniteltu etenemisjärjestys, vaiheiden sisältö, lajittelu ja hyötykäyttömahdollisuudet. Kun kaikki on loppuun asti mietitty, rakennusten purkuprosessin systemaattisella ohjelmoinnilla saavutetaan myös merkittäviä ilmastohyötyjä ja säästöjä”, PURKKI-palvelun koordinaattorina toimiva Jyri Aho painottaa.

PURKKI-palvelussa varmistetaan, ettei mikään mene hukkaan, ja lopputuloksena kaikki vanha ja tarpeeton on purettu, ja kiinteistö voidaan ottaa uuteen käyttötarkoitukseen.

 

Lisätiedot:

Tuomas Lukkari

Johtaja, Ympäristö ja kaupunkikehitys

+358 40 553 5085

Tuomas.Lukkari@sitowise.com

 

Jyri Aho
Ryhmäpäällikkö, Ympäristötutkimukset
+358 40 548 2423
Jyri.Aho@sitowise.com