SKOLin jäsentiedote 1/2012

17.1.2012 klo 14.09

Sisällys

SUUNNITTELUKUSTANNUSTEN SEURANTA 1/2012   
TUNTIHINTASEURANTA THS 2012 JULKAISTU   
VIIVÄSTYSKORKO   
JÄSENLUETTELO JA JÄSENMAKSUT   
EK ARVIOI TEOLLISUUSINVESTOINTIEN KASVAVAN TÄNÄ VUONNA 5 %    
FISE-PÄIVÄ 31.1.2012 HANASAARESSA   
INFRAJOHTAMISEN TULEVAISUUSPÄIVÄ 6.3.2012  

Liitteet:
Suunnittelukustannusten seuranta 1/2012   
THS 2012    
Asiakastiedote 1/2012  

SUUNNITTELUKUSTANNUSTEN SEURANTA 1/2012

SKOLin ylläpitämän suunnittelukustannusten seurannan uusimman laskelman mukaan alan kustannukset ovat nousseet syyskuun 2011 alusta 2,5 prosenttia ja vuoden 2011 alusta 3,8 prosenttia, seurantalaskelma 1/2012 liitteenä ja sivulla www.skolry.fi.  

Marraskuussa 2011 nousivat palkat sekä toimihenkilöillä että ylemmillä toimihenkilöillä 2,4 prosenttia työehtosopimusten perusteella, minkä lisäksi tammikuussa maksettava kertaerä ja palkkojen liukumat korottavat palkkoja 0,4 prosenttia. Lisäksi sosiaalikustannukset nousivat vuoden 2012 alusta 4,5 prosenttia ja muut kustannukset 4,3 prosenttia vuoden 2012 alusta.

Asiakastiedote suunnittelukustannusten muutoksista ja suunnittelupalkkioiden tarkistuksista on liitteenä.

Seuraava suunnittelukustannusten seuranta ilmestyy toukokuun puolivälissä.

TUNTIHINTASEURANTA THS 2012 JULKAISTU

SKOLin jäsenistöstä ylläpidettävän tuntihintaseurannan perustana ovat alan viimeisimmät käytettävissä olevat palkkatilastot ja tehdyt työehtosopimukset, kustannusrakenneselvitys sekä sosiaali- ja suunnittelukustannusten seuranta.

Tuntihintataulukko on laskettu keskimääräisellä palkka- ja kustannustasolla. Alaraja kuvaa helpohkoja, tavanomaisia suunnittelutehtäviä, normaali vaativia asiantuntija- ja suunnittelutehtäviä ja yläraja vaativia konsulttitehtäviä.

THS 2012

           Ala Normaali Ylä 
E         148  180  203
01        117  143 163
02        95 115 132
03        79    94 107 
04        67   79   90
05        58   68   77 
06-07    49   58   67

VIIVÄSTYSKORKO 

Korkolain mukainen viivästyskorko 1.1.-30.6.2012 on 8 %.

JÄSENLUETTELOTIEDOT JA JÄSENMAKSUT

SKOL kysyy entiseen tapaan omien jäsentensä jäsenluettelotiedot ja henkilömäärät tammikuussa. SKOLin jäsenmaksu perustuu yrityksen ilmoittamaan henkilömäärään. SKOLin jäsenmaksulaskut lähetetään huhtikuussa. Niiltä SKOLin jäseniltä, jotka eivät ole Teknologiateollisuuden jäseniä, peritään SKOL-jäsenmaksun yhteydessä 200 euron suuruinen Teknologiateollisuuden hallinnoinnin kulukorvausmaksu.

Teknologiateollisuus on jo kerännyt jäsenyritysten vuoden 2010 jalostusarvotiedot vuoden 2012 jäsenmaksujen pohjaksi. Maksut laskutetaan huhtikuussa. Teknologiateollisuus maksaa jäsenyritystensä EK-jäsenmaksut ja sitä varten kerätään jäsenyritysten tiedot vuonna 2011 maksetuista palkoista tammikuussa 2012. EK-jäsenmaksuja ei siis peritä erikseen jäseniltä, mutta palkkatiedot tulee ilmoittaa.

EK ARVIOI TEOLLISUUSINVESTOINTIEN KASVAVAN TÄNÄ VUONNA 5 % 

EK:n investointitiedustelun mukaan tehdasteollisuusyritysten kiinteät investoinnit Suomeen kääntyivät viime vuonna selvään nousuun. Uusimpien tilastolukujen mukaan tehdasteollisuuden kotimaiset investoinnit ja kasvoivat viime vuonna 3,8 miljardiin euroon edellisvuoden (2010) noin 2,9 miljardin euron tasolta. Alkaneena vuonna 2012 investointien arvioidaan kasvavan 5 prosenttia viime vuodesta ja kohoavan lähes 4 miljardin euron tasolle.

Energiasektorin investoinnit olivat korkealla noin 2 miljardin euron tasolla viime vuonna ja pysyvät samalla tasolla myös tänä vuonna. 
laskivat vuonna 2010 noin 2,9 miljardin euron tasolle Tiedote ja aineisto: www.ek.fi -> uutiset ja tiedotteet / julkaisut

FISE-PÄIVÄ 31.1.2012 HANASAARESSA

FISE-päivä järjestetään tiistaina 31.1.2012. Paikka on Ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus Hanasaari, Auditorio Astrid, Espoo, teemana on energiatehokkuus.

EU-komissio on julkaissut suunnitelmat vuoden 2020 energian säästötavoitteiden saavuttamiseksi. Nämä suunnitelmat perustuvat kolmeen tavoitteeseen

• kasvihuonekaasupäästöjä leikataan 20 %
• uusiutuvan energian osuutta lisätään 20 %
• energiaa säästetään lisäksi 20 %

Rakentajille tämä tarkoittaa ennennäkemätöntä mullistusta, niin korjaus- kuin uudisrakentamisen puolella. Tavoitteisiin liittyvät direktiivit vaikuttavat koko rakentamisen ketjuun, arkkitehtuurista materiaaliteollisuuteen. Miten rakentaminen sitten muuttuu? Sitä käsitellään vuoden 2012 FISE-päivillä.

FISE-päivä on koko päivän kestävä tilaisuus. Osallistumismaksu 250 euroa + alv 23 %, FISE:n pätevyyden saaneet 200 euroa + alv 23 %.

Ilmoittautumiset: SuLVI / Miina Pokkinen puhelin: (09) 5660 0911 sähköposti:miina.pokkinen@sulvi.fi tiistaihin 24.1.2012 mennessä.
Tiedote ja ohjelma FISE-päivästä löytyy myös FISE:n sivuilta kohdasta Ajankohtaista 
http://www.fise.fi/default/www/suomi/ajankohtaista/fise_paiva_31.1.2012/

INFRAJOHTAMISEN TULEVAISUUSPÄIVÄ 6.3.2012

INFRA12 tähtää tulevaisuuteen. Se vetää yhteen infrajohtamisen ajankohtaisimmat puheenaiheet ja tulevaisuuden visiot. INFRA12 on johdon ja päätöksentekijöiden tapahtuma, joka kokoaa maamme merkittävimmät infra-alan toimijat Helsingin Wanhaan Satamaan 6.3. pohtimaan alan kehittämistä ja tutustumaan uusiin hankkeisiin.

Tasokkaissa rinnakkaisseminaareissa (klo 9-15) haetaan vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

• Onko kuntainfra murroksessa? Miten varmistetaan kuntainfran kannattava kehittäminen ja kunnossapito?
• Rakennetun ympäristön tila heikkenee ja väylien peruskunnossapito on uhattuna. Jäävätkö satsaukset olemassa olevan infran korjausrakentamiseen ja ylläpitoon suurhankkeiden jalkoihin?
• Miten kannattavuuden ja ekotehokkuuden ristipaineissa luodaan puitteet yhteiskuntaa ja teollisuutta palvelevalle infrastruktuurille?
• Mihin tietomallipohjaiset palvelut kehittävät alaa ja hankkeita?

Infrapoliittisen iltapäivän (klo 15-18) punaisena lankana on tuleva liikennepoliittinen selonteko. Iltapäivällä otetaan selville, kuinka tuleva liikennepoliittinen selonteko vaikuttaa inframarkkinan tulevaisuuteen Suomessa. Iltapäivän avaa liikenneministeri Merja Kyllönen. Puhujina ja panelisteina ovat mm. ylijohtaja Minna Kivimäki, LVM, johtava neuvonantaja Pekka Pajakkala, VTT, johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK, johtaja Leena Karessuo, Kuntaliitto, puheenjohtaja Kari Ström, Kehto forum. Tapahtumassa jaetaan myös RIL:n Vuoden Silta-palkinto.

Tapahtuman päättää iltajuhla, jossa verkostoidutaan alan toimijoiden kanssa tarjoilujen äärellä.

Varaa paikkasi alan kehittämisen näköalapaikalta ja ilmoittaudu veloituksetta mukaan jo nyt!

www.infrajohtaminen.fi