SKOLin jäsentiedote 2/2012

Sisältö

VUOSIKOKOUS JA KONSULTTIPÄIVÄ 24.4.2012  
KSE-EHDOT LIITETTÄVÄ SUUNNITTELUSOPIMUKSEEN    
TARJOUSPYYNNÖISSÄ ESIINTYVÄT JYSE- JA MUUT SOPIMUSEHDOT    
SOPIMUSEHDOT UUDISTUVAT, KSE-2012 VALMISTUMASSA   
VERTAILEVA SKOL-ASIAKASPALAUTETUTKIMUS 2012 ALKAA    
KESÄHARJOITTELIJAT JA HARJOITTELIJAPALKAT 2012   
SKOLIN LASKUTUSTILASTOKYSELY ON KÄYNNISSÄ   
STRATEGINEN KYVYKKYYS JA INVESTOINNIT   
YMPÄRISTÖOSAAMISELLA KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ JA KILPAILUETUA!   
EU:N JULKISTEN HANKINTOJEN UUDISTUS 20.3.2012, HELSINKI  

Liitteet:
Asiakastutkimusesite   
Demoraportti asiakastutkimuksesta     
SKOLin hallitus ja toimikunnat 2012    

VUOSIKOKOUS JA KONSULTTIPÄIVÄ 24.4.2012

SKOLin vuosikokous pidetään 24.4.2012 klo 13.15 Katajanokan Kasinolla, Kenraalisalissa, Laivastokatu 1, Helsinki. Ennen kokousta klo 12.30 nautitaan lounas. Kokousmateriaali ja varsinainen kutsu lähetetään myöhemmin.

Vuosikokouksen jälkeen klo 14 alkaen järjestetään konsulttipäivä. Teemana on "Innovaatiot ja osaaminen tulevaisuuden tekijöinä", pääpuhujina Veli-Pekka Saarnivaara, Tekes, Helena Hyvönen, Aalto, Marco Steinberg, Sitra ja Jussi Mustonen, EK. SKOL lähettää kutsut jäsenille ja sidosryhmille maaliskuussa. Mikäli haluatte varmistaa omien asiakkaidenne ja yhteistyökumppaneidenne mukana olon, toimittakaa tiedot kutsuttavista osoitteella hilve.nurminen@teknologiateollisuus.fi.  

KSE-EHDOT LIITETTÄVÄ SUUNNITTELUSOPIMUKSEEN

SKOL suosittelee kaikissa suunnittelusopimuksissa selkeää ja kirjallista sopimusehtoa Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 1995 soveltamisesta osapuolten välillä. Ehdot tulee myös liittää sopimukseen, jos ei ole täysin selvää, että sopimuskumppani tuntee ehtojen sisällön.

Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen käytön tärkeydestä on saatu jälleen muistutus, kun Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi teräshallin rakenteiden suunnittelusta vastanneen yrityksen maksamaan lumikuorman aiheuttamasta kattorakenteiden pettämisestä 179 000 euron vahingonkorvauksen ja oikeudenkäyntikulut hallin rakennesuunnitelman tilanneelle teräshallivalmistajalle. Tilaaja ja suunnittelija olivat tehneet yhteistyötä oli jo 15 vuoden ajan.

Käräjäoikeuden mukaan "asiassa oli jäänyt näyttämättä, että KSE 1995 -ehdot olisivat tulleet sovellettaviksi A:n ja B:n välisessä sopimussuhteessa". Suunnittelusopimuksen muodostaneessa sähköpostien vaihdossa ei ollut viittausta KSE-ehtoihin eikä sopimusehtoja oltu liitetty osaksi sopimusta. Suunnittelusopimuksen arvo oli 1,3 % korvauksesta.

TARJOUSPYYNNÖISSÄ ESIINTYVÄT JYSE- JA MUUT SOPIMUSEHDOT

Joissakin julkisen sektorin tarjouspyynnöissä ilmoitetaan käytettäväksi JYSE 2009 palvelut http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/08_muut_… tai muita sopimusehtoja. Hankintalainsäädännön mukaan tarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on tarjouspyynnön mukaisuus myös sopimusehtojen osalta, joten näissä hankinnoissa työ tulee myös tarjota tarjouspyynnön sopimusehtojen mukaan, KSE:n liittäminen on poikkeama tarjousehdoista. Samalla muistutamme, että erilaisten vastuunrajoitusten vuoksi on huolehdittava, että riski katetaan joko hinnoittelemalla se, tarkastamalla konsulttivastuuvakuutuksen kattavuus tai ottamalla erillinen, projektikohtainen vastuuvakuutus.

SOPIMUSEHDOT UUDISTUVAT, KSE-2012 VALMISTUMASSA

Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen uudistus on edennyt hyvässä yhteistyössä RAKLIn, ATL:n ja SKOLin muodostamassa johtoryhmässä. Keskeisistä muutoksista, jotka liittyvät muun muassa vastuisiin, suunnittelun lopputulosten immateriaali- ja käyttöoikeuksiin, viivästysten seuraamuksiin sekä matkakorvauksiin on päästy sopuun. Sopimusehtoluonnos KSE 2012 on tulossa lausuntokierrokselle vielä kevään aikana. Lisätiedot SKOLin jäsenyrityksille matti.kiiskinen@teknologiateollisuus.fi, puh. 0400 717 130. Sopimusasioiden neuvontapalvelut Teknologiateollisuuden jäsenyrityksille michaela.ramm-schmidt@teknologiateollisuus.fi, p. (09) 192 3346.

VERTAILEVA SKOL-ASIAKASPALAUTETUTKIMUS 2012 ALKAA

SKOL ja Add Value tarjoavat suosittua ja edelleen kehitettyä asiakastyytyväisyystutkimusta SKOLin jäsenyrityksille. Edelliset tutkimukset on tehty vuosina 1997, 2000, 2003, 2006 ja 2009 ja kuhunkin tutkimukseen on osallistunut 30-40 jäsenyritystä. Vastauksia on saatu yli 1500 alan asiakkaalta.

Yhteistyökumppaninamme on tällä kertaa AddValue, jolle edellisellä kerralla tutkimuksen meille toteuttaneen Psyconin asiakastutkimuksiin liittyvä liiketoiminta on siirtynyt. Näin aiemmin mukana olleet saavat vertailun edellisen kerran tuloksiinsa.

Kilpailukykyisen liiketoiminnan kulmakiviä ovat mm. asiakaskeskeisyys sekä johtamisen ja päätöksenteon tosiasiapohjaisuus.

Tulosten avulla yritykset saavat luotettavaa ja monipuolista tietoa asiakkaidensa tyytyväisyydestä ja arvostuksista sekä omasta kilpailuasemastaan alan yritysten joukossa. Tutkimuksen säännöllinen toistuvuus antaa hyvän kuvan yrityksen kehitystoimintojen tehokkuudesta ja hyvä kattavuus luotettavan analyysin toimialan asiakastyytyväisyydestä.

Miksi asiakastutkimukseen kannattaa osallistua?

Tutkimukseen kannattaa osallistua, vaikka yrityksessä tehtäisiin myös omaa projektikohtaista asiakastyytyväisyyden seurantaa. Tästä tutkimuksesta saadaan kokonaiskuvaa siitä miten erotaan muista alan yrityksistä. Millä tuodaan lisäarvoa asiakkaille ja missä on taas haasteet asiakassuhteiden kehittämisessä.

Sitovat ilmoittautumiset 2.3.2012 mennessä matti.kiiskinen@teknologiateollisuus.fi, puh. 0400-717130

Lisätiedot tutkimuksesta tero.era@addvalue.fi, 050-5416337

Liitteinä tutkimuksen esite sisältäen hinnaston sekä demoraportti. 

KESÄHARJOITTELIJAT JA HARJOITTELIJAPALKAT 2012

Insinöörijärjestöt ovat antaneet harjoittelijapalkkasuosituksensa. Yritysten harjoittelijapalkat määritellään luonnollisesti yrityskohtaisen harkinnan perusteella.

TEKin, RILin ja UIL:n suositukset kesälle 2012 ovat alla. Opintojen keston lisäksi on syytä tarkistaa myös edistyminen opinnoissa, kunakin opintovuonna tulisi suorittaa 30-40 opintoviikkoa tai 50-60 opintopistettä.

opintoviikot   opintopisteet   TEK ja RIL   opintopisteet     UIL
                                         €/kk                                   €/kk 
 25-               37,5-            1 910            n. 30-              1 550 - 1 800 
 50-               75-               1 970            60-90              1 650 - 1 950 
 75-               112,5-           2 060           120-150           1 800 - 2 050 
 100-             150-              2 180            n. 200             1 900 - 2 350 
 130-             195-              2 310    
 160-             240-              2 440    
 Diplomityö                        2 520    

Tulevaisuuden resurssien saatavuuteen vaikuttavat myös harjoittelupaikat ja harjoittelun aikana saatu tuntuma alaan. Harjoittelijapalkan tulee perustua enemmän henkilön ominaisuuksiin ja käytettävyyteen kuin suosituspalkkaan. Koko suunnittelu- ja konsulttialan imagon kannalta on hyvä, että opiskelijoille maksetaan riittäviä harjoittelijapalkkoja, jotta alalle saadaan hyviä harjoittelijoita ja myös hyvää henkilöstöä heidän valmistuttuaan.

SKOLIN LASKUTUSTILASTOKYSELY ON KÄYNNISSÄ

Kysely vuoden 2011 laskutuksesta on lähetetty jäsenyrityksille sähköpostitse helmikuun 8. päivä ja vastaukset pyydetty 2.3.2012 mennessä. 

Vuosittain tehtävä laskutustilasto on pohjana monelle alaa koskevalle raportille ja artikkelille ja sen pohjalta tehdään myös Suomea koskeva osuus alan yhteispohjoismaiseen julkaisuun Sector Review. Tilasto antaa hyvän kuvan alan kehityksestä ja siksi onkin tärkeää, että tilasto on mahdollisimman kattava.

Kaikkien jäsenyritysten toivotaan vastaavan kyselyyn. Tilastoa käyttävät mm. monet ammattilehdet omien toimialakatsaustensa ja artikkeliensa pohjana. Vain vastaamalla olette mukana tilastossa.

Sähköisesti vastattavan lomakkeen voi ladata tästä tai pyytää Hilve Nurmiselta. Lisätietoja saa hilve.nurminen@teknologiateollisuus.fi tai puh 040 128 4101. Vastausaikaa on pidennetty 9.3.2012 saakka.

STRATEGINEN KYVYKKYYS JA INVESTOINNIT

Teknologiateollisuuden Tuotanto- ja palveluverkosto järjestää seminaarin 17.4.2012 klo 13.00 - 17.00 Finntec-messujen yhteydessä Helsingin Messukeskuksessa.

Suomen valmistavan teollisuuden tulevaisuus on huomattavan riippuvainen elinvoimaisen ja menestyvän pk-sektorin kehityksestä. Kyseisen sektorin strategista kyvykkyyttä kehitettäessä, TRIOplus ohjelma tarjoaa yrityksille kohdistettua tukea. Tavoiteasetanta vaatii yrityksiä miettimään tulevan kilpailukyvyn rakentamista. Harva yritys voi välttyä ottamasta kantaa kolmeen peruspilariin: kansainvälistymiseen, tuotteisiin ja palveluihin suunnattuun T&K-toimintaan sekä tuottavuutta ja laatua merkittävästi parantaviin investointeihin. Kaikkiin näihin aiheisiin paneudutaan FinnTec-messujen yhteydessä 17.4.2012 järjestettävässä maksuttomassa seminaarissa "Strateginen kyvykkyys ja investoinnit". Avauspuheenvuoron pitää vuorineuvos Jorma Eloranta otsikolla: "Yritysten investointien merkitys Suomelle". Seminaarissa käsitellään myös vastakäynnistettyä mentoripoolia, jonka tarkoituksena on kohdistetusti auttaa pk-yrityksiä näiden haasteiden kohtaamisessa. Lisäksi yritykset esittelevät tuoreita investointiesimerkkejään.

Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ilmoittautumista ennakkoon.
Ilmoittautumiset viimeistään 16.4.2012

- Ohjelma http://new.teknologiateollisuus.fi/fi/uutishuone/tapahtumat/2012-4/stra…

Linkki ilmoittautumislomakkeelle:

www.lyyti.fi/ilmoittaudu/Strateginen_kyvykkyys_ja_investoinnit_0838

YMPÄRISTÖOSAAMISELLA KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ JA KILPAILUETUA!

Aalto-yliopiston täydennyskoulutusyksikkö Aalto PRO järjestää keväällä 2012 koulutuksia ympäristö- ja yhteiskuntavastuun alalla. Uusissa koulutuksissa perehdytään ajankohtaiseen ympäristölainsäädäntöön sekä hiili- ja vesijalanjälkien arviointiin. Koulutukset on kohdennettu yritysvastuusta, ympäristö- ja laatuasioista, tuotesuunnittelusta sekä liiketoiminnan kehittämisestä vastaaville henkilöille.

Koulutusten ajankohta: 
Ajankohtaista ympäristölainsäädännöstä 26.-27.4.2012 (2 pv) 
Hiilijalanjälkien arvioija 24.4. ja 10.5.2012 (2 pv)
Vesijalanjälkien arvioija 22.5. ja 12.6.2012 (2 pv)
Koulutuspaikka: Dipoli-talo, Otakaari 24, 02150 Espoo
Hinta: 850-1000 € / koulutus (alv. 0 %)

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
www.aaltopro.fi/ymparistolainsaadanto   
Päivi Anttonen 040 737 5968 paivi.anttonen@aalto.fi 

www.aaltopro.fi/jalanjalki  
Ulla Rintala 050 544 2957 ulla.rintala@aalto.fi

EU:N JULKISTEN HANKINTOJEN UUDISTUS 20.3.2012, HELSINKI

Teknologiateollisuus ry järjestää jäsentilaisuuden EU:n ehdottamista muutoksista julkisten hankintojen sääntelyyn
Aika: tiistai 20.3.2012 klo 9.00-11.00
Paikka: Eteläranta 10, 2. krs auditorio
Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille Teknologiateollisuus ry:n ja sen toimialaryhmien ja - yhdistysten jäsenyrityksille. Tilaisuutta voi myös seurata webcast-lähetyksenä internetissä, edellyttää ilmoittautumista.
Ilmoittautuminen: viimeistään 14.3.2012 https://www.lyyti.fi/ilmoittaudu/Eu_julkisten_hankitojen_uudistus_20320….  

Uudistuksen päätavoitteena on yksinkertaistaa julkisia hankintoja koskevia sääntöjä ja tehdä niistä joustavampia. Komissio ehdottaa muun muassa neuvottelumahdollisuuksien ja sähköisten menettelytapojen lisäämistä sekä toimittajilta vaadittavien selvitysten karsimista. Ehdotuksessa kaavaillaan myös kevyempää hankintamenettelyä paikallisviranomaisille. Ehdotusten tavoitteena on lisäksi pienten ja keskisuurten yritysten osallistumismahdollisuuksien parantaminen vähentämällä hallinnollista taakkaa. Komissio pyrkii myös helpottamaan yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin jäsenmaiden rajojen yli.

Hankintasopimukset olisi komission ehdotuksen mukaan jatkossa myös jaettava pienempiin osiin. Hankintojen laatua pyrittäisiin parantamaan mahdollistamalla ympäristönsuojeluun ja sosiaalisiin näkökohtiin liittyvien kriteerien käyttöä esimerkiksi elinkaariarvioinnilla. Ehdotukseen sisältyy myös ns. innovaatiokumppanuus, jonka puitteissa esikaupallisia hankintoja pyritään jatkossa helpottamaan. Ehdotus sisältää myös säännöksiä mm. esteellisyydestä, korruption ehkäisemisestä sekä hankintojen valvonnasta.

Komission tietopaketti uudistuksesta:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/modernising_rules….  

Tilaisuuden asiantuntijoina toimivat EK:n asiantuntija Jukka Lehtonen ja Teknologiateollisuus ry:n asiantuntija Michaela Ramm-Schmidt. Tule kuulemaan, mitä uudistus tarkoittaa yrityksesi toiminnalle! Tilaisuudessa on myös mahdollista antaa kommentteja hyödynnettäväksi EK:n ja Teknologiateollisuus ry:n vaikuttamisessa poliittisiin päättäjiin.
Lisätietoja: Asiantuntija Michaela Ramm-Schmidt, (09) 192 3346, michaela.ramm-schmidt@teknologiateollisuus.fi.