SKOLin jäsentiedote 5/2012

28.6.2012 klo 13.38

Sisältö

SKOL-PALKKATILASTON YHTEENVETO, LOKAKUU 2011   
FIDICIN KONFERENSSI 9.-12.9.2012 SOULISSA, KOREASSA    
EFCA CONFERENCE 2012 PIDETTIIN LISSABONISSA    
SKOL VISIO 1/2012 TOIMIALAKATSAUS JA JÄSENLUETTELO    
SKOLIN TOIMISTON KESÄLOMAT   
KANTAVIEN RAKENTEIDEN MÄÄRÄYKSET UUDISTUVAT   
TULE KEHITTÄMÄÄN RATKAISUJA RAKENTAMISEN LAATUONGELMIIN    
RAKENNUSHANKKEEN JOHTAMISEN JA SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELOT 2012    
TULE VAHVISTAMAAN OSAAMISTASI VUODEN 2012 HR-SYYSPÄIVILLE   
FIMECC: IDEAKILPAILU 2012    
EK:N INVESTOINTITIEDUSTELU: NÄKYMÄT UUDELLEEN EPÄVARMAT    
SKOL-GOLF TALMASSA 15.8.2012  

Liitteet:
SKOL-palkkatilasto 2011   
EK-investoinnit-kevät-2012-2

SKOL-PALKKATILASTON YHTEENVETO, LOKAKUU 2011

SKOLin palkkatilasto lokakuun 2011 palkoista osoittaa alan palkkakustannusten (koko henkilöstön keskiarvopalkan) nousseen keskimäärin 1,5 prosenttia edellisvuodesta. Myös työehtosopimuksiin perustuvat korotukset olivat 1,5 prosenttia, joten tilaston mukaan palkkojen liukumilla ei ollut kustannusvaikutusta henkilörakenteen muuttuessa nuoremmaksi.

Palkkojen keskiarvon nousu edellisvuodesta oli talonrakennussektorilla 2,4 prosenttia, yhdyskuntasektorilla 0,7 prosenttia ja teollisuussektorilla 1,2 prosenttia. Koko rakennussektorin (talo- ja infrasuunnittelu) palkkojen nousu oli 1,7 prosenttia. Koko palkkatilasto on lähetetty vastanneille.

FIDICIN KONFERENSSI 9.-12.9.2012 SOULISSA, KOREASSA

Suunnittelu- ja konsulttialan kansainvälisen järjestön FIDICin vuosittainen konferenssi järjestetään 9.-12.9.2012 Soulissa, Koreassa. 
Tänä vuonna konferenssissa on kolme teemaa:
1. The Green Challenge in the Marketplace
2. Green Growth - New Perspectives
3. Working Greener and Smarter: A Shifting Paradigm.
Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta www.fidic2012.org.

EFCA CONFERENCE 2012 PIDETTIIN LISSABONISSA

Kari Harsunen (Sweco Industry) valittiin toukokuussa pidetyssä EFCAn vuosikokouksessa SKOLin edustajaksi EFCAn hallitukseen. Kokouksessa päätettiin Suomen aloitteesta laajentaa EFCAn toimintaa kattamaan selkeämmin myös yksityinen sektori ja teollisuussuunnittelu perustamalla industrial engineering and private sector task force. SKOLin edustajana työryhmässä toimii Mika Laurilehto (Deltamarin).

Tietoja konferenssista ja konferenssin esitykset on julkaistu EFCAn nettisivuilla, linkit suoraan etusivulta www.efcanet.org.
 

SKOL VISIO 1/2012 TOIMIALAKATSAUS JA JÄSENLUETTELO 

Toukokuussa ilmestyneestä SKOL Visio -lehden toimialakatsauksesta on saatavissa lisäkappaleita samoin kuin huhtikuussa ilmestyneestä SKOLin 2012 jäsenluettelosta, hilve.nurminen@teknologiateollisuus.fi.

SKOLIN TOIMISTON KESÄLOMAT

SKOLin toimisto on kesälomien vuoksi kokonaan suljettuna 9.-29.7.2012. 
Työsuhdeasioiden puhelinneuvonta ohjataan heinäkuussa Teknologiateollisuuden puhelinvaihteesta (09) 19231 paikalla oleville asiantuntijoille. Päivystysnumero (09) 192 3222 vastaa taas 6.8. alkaen.

KANTAVIEN RAKENTEIDEN MÄÄRÄYKSET UUDISTUVAT

Ympäristöministeriö on uudistamassa Rakennusmääräyskokoelman B-sarjaa. Eurokoodien käyttöönotto lisääntyy kantavien rakenteiden mitoituksessa. Rakennustuotteiden tuotehyväksynnässä siirrytään betoni-valmisosien osalta CE-merkintään.

Kantavien rakenteiden 8.6 pidetyn YM/RT-työseminaarin aineistoon on nyt linkki RT:n etusivulla www.rakennusteollisuus.fi (keskimmäinen palsta) tai suoraan alla olevassa linkissä:
http://www.rakennusteollisuus.fi/RT/v%C3%A4liaikaiset/kantavatrakenteet/  

Lisätietoa uudistumassa olevista rakentamismääräyksistä myös YM:n sivustolla
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=298100&lan=fi&clan=fi  

Eurokoodien käyttöönotto ja rinnakkaiskäyttö:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=254662&lan=fi&clan=fi

TULE KEHITTÄMÄÄN RATKAISUJA RAKENTAMISEN LAATUONGELMIIN

Tervetuloa mukaan rakennusalan verkkoaivoriiheen, jossa pohdimme
yhdessä, mistä rakentamisen laatuongelmat syntyvät ja mitkä toimenpiteet ovat kriittisimpiä ongelmien ratkaisemiseksi. Toivomme, että välität tätä viestiä organisaatiossasi eteenpäin mahdollisimman laajasti henkilöille, joilla on näkemyksiä rakentamisen laatuun vaikuttavista tekijöistä. Tule myös itse antamaan ideasi mukaan keskusteluun tästä linkistä: https://www.strategysignals.com/32171-25902-890@rak&teol

Asia on yhteinen. Rakennusteollisuus RT ry ja Rakentamisen Laatu RALA ry haluavat osaltaan aktivoida yhteistä vuoropuhelua koko toimialan parhaaksi. Mukaan olemme kutsuneet niin suunnitteluammattilaisia kuin tilaajien ja toimittajienkin edustajia. Tuloksia käytetään hyväksi Rakennusteollisuuden laatupolku -hankkeessa.

On hyvä muistaa, että rakennusalan heikkoon laatumielikuvaan pääsevät aina vaikuttamaan muutamat yksittäiset epäonnistuneet hankkeet. Kokonaisuutena tilanne on paljon parempi kuin julkisuudessa usein esitetään. Rakentamisen laadun kehittämiseksi on tehty paljon työtä. Vielä riittää kuitenkin tehtävää, ja lähtökohtana on oltava toiminnan jatkuva parantaminen.

Aivoriihen tarkoituksena on pohtia, mitkä tekijät haittaavat rakentamisen laadun tekemistä ja miten korkea laatu voidaan parhaiten varmistaa. Tarkoitus on päästä kiinni olennaisimpiin toimintoihin kokonaisuutena, ei vain yksittäisten toimijoiden rooliin kuuluvina asioina.

Tule siis mukaan esittämään ajatuksesi ja ideasi sekä arvioimaan muiden osallistujien esittämiä näkemyksiä. Lopussa voit myös osallistua viiden Delicard-lahjakortin arvontaan. Halutessasi saat myös yhteenvedon tämän verkkoaivoriihen tuloksista. Verkkohaastatteluun osallistuminen kestää noin 10 minuuttia, riippuen siitä kuinka laajasti innostut ideoimaan.

RAKENNUSHANKKEEN JOHTAMISEN JA SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELOT 2012

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry sekä suunnittelijoita ja konsultteja edustavat järjestöt ovat yhdessä laatineet uudet rakennushankkeen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluettelot. Vanhoista tehtäväluetteloista uusittavana ovat olleet: RAP 95, ARK 95, SIS 95, TATE 95, RAK 95, GEO 95 ja PS 01. Uusitut tehtäväluettelot esiteltiin keskiviikkona 6.6.2012 julkaisuseminaarissa.

Tehtäväluetteloita käytetään talonrakennushankkeiden johtamisen ja rakennuttamisen sekä eri alojen suunnittelutehtävien sisällön ja laajuuden määrittelyyn. Tehtäväluettelot sisältävät tavanomaisen talorakennushankkeen suunnittelutehtävät ja niiden ohjeelliset tulokset sekä keskeisimmät eri osapuolia, erityisesti rakennushankkeeseen ryhtyvää ja pääsuunnittelijaa, koskevat viranomaisvelvoitteet. Tehtäväluetteloita voidaan käyttää kaikenlaisissa kohteissa erilaisten toteutus- ja palkkiomuotojen kanssa.

Uudet tehtäväluettelot mahdollistavat tehtävien ja niiden suorittajien määrittelyn hankekohtaisesti, koska tehtävät on ryhmitelty suunnittelualoittain suunnittelun hankinnan kannalta luonteviin kokonaisuuksiin ja tehtäväluetteloissa on esitetty kohdekohtaisesti erikseen tilattavia tehtäviä. Tehtäväluetteloja voidaan käyttää kaikissa toteutusmuodoissa ja erilaisissa uudis- ja korjausrakentamiskohteissa.

Uusimisessa on huomioitu mm. rakennus- ja työturvallisuuslainsäädäntö, tietomallisuunnittelu sekä elinkaari-, energia- ja ympäristöasiat. Suunnittelun tehtäväkokonaisuudet on määritelty avoimen rakentamisen periaatteen mukaisesti siten, että kaikkien suunnittelualojen suunnitelmissa esitetään rakennuksen kiinteä perusosa ja muuntuvat tilaosat. Tavoitteena on selkiyttää suunnittelunaikaista päätöksentekoa ja parantaa rakennusten käytönaikaista muuntojoustoa.

Tehtäväluettelot julkaistaan syksyllä 2012 Rakennustiedon RT-kortteina sekä valikoiduin osin myös Sähkötiedon ST-korttina. Uudet tehtäväluettelot ovat nähtävissä myös RAKLIn nettisivuilla. Kehitystyöhön on osallistunut RAKLIn ja SKOLin edustajien lisäksi edustajia seitsemästä muusta alan järjestöstä.

Uudet tehtäväluettelot 2012

Tehtäväluettelojen työversiot:
• Akustisen suunnittelun tehtäväluettelo 
• Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo 
• Geoteknisen suunnittelun tehtäväluettelo 
• Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo  
• Pääsuunnittelun tehtäväluettelo 
• Rakenneteknisen suunnittelun tehtäväluettelo 
• Sisustussuunnittelun tehtäväluettelo 
• Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo 
• Valaistussuunnittelun tehtäväluettelo

TULE VAHVISTAMAAN OSAAMISTASI VUODEN 2012 HR-SYYSPÄIVILLE

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Johtamistaidon Opisto JTO järjestävät perinteiset henkilöstöhallinnon HR-syyspäivät 26. - 27.9.2012 Scandic Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Tänä vuonna aamut alkavat Mato Valtosen Irti luovuuden estoista -aiheella ja filosofi Maija-Riitta Ollilan Tunteiden liikkuvuus - eMotion -teemalla.

Seminaarikokonaisuus rakennetaan perinteiseen tapaan tarjonnasta palkkahallinnon, työelämän pelisääntöjen ja työhyvinvoinnin aiheita. Päivien aikana saat runsaasti tietoa päivittäiseen työhösi ja ideoita työyhteisön kehittämiseksi. Paikalla tietoa jakamassa ovat parhaat asiantuntijat sekä onnistuneita hankkeita toteuttaneet yritysten edustajat.

Ilmoittautuminen: http://www.jto.fi/ennakkoilmoittautuminen-hr-syyspaivat 
hinta: 950 € (+alv), lisätietoja: www.jto.fi/hrsyys.

FIMECC: IDEAKILPAILU 2012

Metallituote- ja koneenrakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymä, FIMECC Oy, on julkistanut avoimen ideakilpailun. Ideoita voi esittää syyskuun loppuun saakka. Tavoitteena on löytää konkreettisia toimenpiteitä, joita toteuttamalla FIMECC Oy voi vuoden 2013 loppuun mennessä edistää alan menestymistä millä tahansa tavalla, esimerkiksi: 
- lisätä positiivista FIMECC-viestiä lehdistössä
- lisätä poikkitieteellisyyttä ja ihmisten toimimista "epämukavuusalueillaan"
- nopeuttaa uuden liiketoiminnan käynnistämistä tutkimustuloksista
- kehittää uusia palveluita ja ansaintalogiikoita FIMECCille

Lisätietoja netistä http://www.shok.fi/uutiset/fimecc-ideakilpailu-2012/27/ ja osoitteesta seppo.tikkanen@fimecc.com, puh. 040 840 6427.

EK:N INVESTOINTITIEDUSTELU: NÄKYMÄT UUDELLEEN EPÄVARMAT

Talouskriisissä romahtaneet teollisuuden investoinnit alkoivat vilkastua viime vuonna. EK:n uusimman Investointitiedustelun mukaan teollisuusyritysten investoinnit Suomeen kasvoivat viime vuonna selvästi. Kuluvan vuoden investointinäkymät ovat kuitenkin uudelleen epävarmat, ja investointien kasvun arvioidaan hidastuvan vain runsaaseen prosenttiin. Tehdasteollisuus investoi Suomeen vuonna 2010 hieman yli 2,9 miljardia euroa. Vuosina 2011 ja 2012 investoinnit ovat tiedustelun ennakkotiedon mukaan noin 3,6 miljardin euron tasolla.

Energia-alan investoinnit jatkuvat sen sijaan vilkkaina. Tehdasteollisuuden ja energiantuotannon yhteenlaskettujen investointien ennustetaan olevan tänä vuonna noin 6 miljardia euroa. Teollisuuden investoinnit eivät riitä korvaamaan poistuvaa kapasiteettia.

EK:n Investointitiedustelu (pdf) liitteenä

linkki Investointitiedustelun kuviin
www.ek.fi/ek/fi/tietografiikka/suhdanteet/investointitiedustelu.php  

SKOL-GOLF TALMASSA 15.8.2012

SKOLin jäsentoimistojen välinen 23. golf-turnaus järjestetään keskiviikkona 15.8.2012 Talman Master-kentällä, informaatio klo 14.00 ja yhteislähtö klo 14.30. Kilpailu käydään kaksihenkisin joukkuein, pelaajien tulee edustaa yritysjohtoa ja/tai johtavia suunnittelijoita. Myös eläkkeelle siirtyneet aikaisempiin kilpailuihin osallistuneet ovat tervetulleita mukaan.

Pääkilpailu pelataan täysin tasoituksin (max. 36), pelaajien pistebogey-tulos lasketaan joukkueen tulokseksi. Osallistumismaksu on 80 euroa hengeltä. Ilmoittautumiset viimeistään 10.8. osoitteeseen hilve.nurminen@teknologiateollisuus.fi tai puh. 040 128 4101.

Aurinkoiset lomatoivotukset kaikille!

t. SKOLilaiset