SKOLin laskutustilasto 2011: alan kasvu tuli kotimarkkinoilta

13.4.2012 klo 12.43

SKOLin laskutustilaston mukaan vuosi 2011 merkitsi suunnittelu- ja konsulttialalle parantuneita suhdannenäkymiä, kun tilauskannat elpyivät kaikilla suunnittelusektoreilla. Vuoden loppupuolella uusien tilausten määrä kuitenkin hiipui hieman.

SKOLin jäsenyritysten kokonaislaskutus kasvoi vuoden 2011 aikana edellisvuodesta viisi prosenttia. Alan kotimaan laskutus kasvoi yhdeksän prosenttia, mutta vientityöt sensijaan vähenivät kahdeksan prosenttia.

Jäsenyritysten kokonaislaskutus vuonna 2011 oli 1 210 miljoonaa euroa (1 150 M€ v. 2010). Kotimaisia töitä tehtiin 980 miljoonalla eurolla ja ulkomaisia töitä 230 miljoonalla eurolla. Kokonaislaskutuksen kasvu tuli pääosin teollisuuden lisääntyneistä kotimaisista töistä. Jäsenyritykset arvioivat laskutuksen kasvavan kuluvan vuoden aikana noin kahdeksan prosenttia.

Kokonaislaskutus kasvoi teollisuussektorilla 13 prosenttia, talosektorilla kaksi prosenttia ja yhdyskuntasektorilla viiden prosentin verran. Alan kokonaislaskutuksesta sekä teollisuussektorin että talonrakennussektorin osuus oli kummallakin 36 prosenttia, yhdyskuntasektorin 24 ja muiden alojen osuus neljä prosenttia.

Kotimainen laskutus kasvoi teollisuussektorilla 23 prosenttia, talosektorilla viisi prosenttia ja yhdyskuntasektorilla vain prosentin verran. Vientilaskutus kasvoi infrasektorilla kolmanneksen, mutta väheni talosuunnittelussa 30 prosenttia ja teollisuussuunnittelussa kolme prosenttia.

SKOLin 206 jäsenyrityksen ja yritysryhmän kokonaishenkilömäärä oli vuoden 2012 alussa 14 175 henkeä. Keskimääräinen henkilöstö kasvoi vuoden 2011 aikana yli neljä prosenttia, uutta henkilöstöä palkattiin yli 600 henkeä. 

Laskutustilasto 2011

2012-04-13 00:00:00 Europe/Helsinki