SKOLin tiedote 7/2012

19.9.2012 klo 15.17

Sisältö

SYKSYN PALKKARATKAISUT NEUVOTELLAAN PAIKALLISESTI    
SUUNNITTELUKUSTANNUKSET LÄHES ENNALLAAN    
MERKITSE KALENTERIIN SKOLIN SYYSKOKOUS 20.11.2012   
SNIL-STIPENDIRAHASTON STIPENDIT 2012 HAETTAVINA   
VAALITOIMIKUNTA   
RALA-SERTIFIOINTI APUNA TOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ   
HYVÄ TYÖ - PIDEMPI TYÖURA -TYÖHYVINVOINTIHANKE    
INSINÖÖRITOIMISTOT MENESTYIVÄT NUORET JA JOHTAMINEN -TUTKIMUKSESSA   
OSALLISTUJIA NUORTEN ASIANTUNTIJOIDEN TOIMINTAAN   
FIDICIN KONFERENSSI JA VUOSIKOKOUS ETELÄ-KOREASSA    
IMMATERIAALIOIKEUDET -KUTSUTILAISUUS TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN JÄSENILLE    
KANNATTAVAN ASIANTUNTIJAYRITYKSEN JOHTAMINEN -KOULUTUSOHJELMA KÄYNNISTYY       
YMPÄRISTÖJOHTAMISEN JA VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN TÄYDENNYSKOULUTUSTA    

Liitteet:
Suunnittelukustannusten seuranta 3/2012
Yliopistostipendi, hakuilmoitus
AMK-stipendi, hakuilmoitus

SYKSYN PALKKARATKAISUT NEUVOTELLAAN PAIKALLISESTI

SKOL - YTN, ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden syksyn 2012 palkantarkistukset toteutetaan 1.11.2012, ellei paikallisesti muuta ajankohtaa sovita: 
1. palkoista neuvotellaan paikallisesti palkkaratkaisun toteutustapa, ajankohta ja suuruus 13.10.2012 mennessä
2. jos neuvottelutulosta ei saada, palkkoja korotetaan 1,3 % suuruisella yleiskorotuksella ja 0,6 % neuvotellaan henkilökohtaisiin korotuksiin 
3. jos tämäkään neuvottelu ei onnistu, yleiskorotus on 1,9 %.

SKOL - Ammattiliitto Pro, toimihenkilöiden työehtosopimus

Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden palkkojen korotukset toteutetaan samoin kuin yllä oleva ylempien toimihenkilöiden palkkaratkaisu, mutta kuukautta myöhemmällä aikataululla. Palkkaratkaisusta tulee sopia 30.11.2012 mennessä. Syksyn 2012 korotusajankohta on 1.12.2012, ellei muuta ajankohtaa sovita.

Taulukkopalkat nousevat vastaavasti, työehtosopimukseen on painettu uudet taulukot ja uudet palvelusvuosilisät, jotka muuttuvat 1.12.2012.

Työnantaja käy palkantarkistusneuvottelut sekä ylempien toimihenkilöiden että toimihenkilöiden osalta luottamusmiehen, henkilöstön edustajan tai koko henkilöstön kanssa.

Lisätietoja palkankorotuksista saa Teknologiateollisuuden työsuhde-päivystyksestä puh. 09-192 3222 tai Timo Myllykseltä puh. 09-192 3300.
 

SUUNNITTELUKUSTANNUKSET LÄHES ENNALLAAN

Suunnittelukustannusten seurannasta on julkaistu laskelma 3/2012. Liitteenä olevan laskelman mukaan suunnittelualan kustannukset ovat laskeneet 0,1 prosenttia kevään tasosta. Keväästä on muuttunut vain peruskorko, joka laski heinäkuun alussa puolella prosenttiyksiköllä. Suunnittelukustannusten seurantalaskelma on SKOLin sivulla www.skolry.fi, kohdassa tilaajille. Seuraava laskelma ilmestyy tammikuussa 2013.

MERKITSE KALENTERIIN SKOLIN SYYSKOKOUS 20.11.2012

SKOLin syyskokous järjestetään Finlandia-talossa tiistaina 20.11.2012. Ennen kokousta tarjotaan buffetlounas klo 12.30 alkaen. Kokous alkaa klo 13.15 SNIL-stipendien jaolla. Syyskokouskutsu ja kokousmateriaali lähetetään myöhemmin kuten myös syyskokouksen jälkeen olevan KIRA-foorumin kutsut.
 

SNIL-STIPENDIRAHASTON STIPENDIT 2012 HAETTAVINA

SKOL ylläpitää perinteistä SNILin stipendirahastoa, josta on haettavana opiskelu-, diplomityö- ja ammattikorkeakoulun lopputyöstipendejä. Lisäksi haettavana on yksi jatko-opiskelustipendi. Liitteenä stipendi-ilmoitukset toimitettavaksi mahdollisten stipendinhakijoiden tiedoksi. Ilmoituksissa on tarkemmat ohjeet vapaamuotoisen hakemuksen sisällöstä. Hakuaika päättyy 19.10.2012. Lisätietoja rahaston sihteeriltä Matti Kiiskiseltä puh. 0400 717 130 matti.kiiskinen@teknologiateollisuus.fi.

Stipendirahaston hallitus toivoo yritysten ja yksityishenkilöiden kartuttavan rahastoa esim. toivomalla tavanomaisten merkkipäivälahjojen sijasta lahjoitusta stipendirahastoon. Rahaston tilinumero on FI52 5721 1541 0081 03.

EHDOTUKSET HALLITUKSEN UUSISTA JÄSENISTÄ VAALITOIMIKUNNALLE TAI TOIMITUSJOHTAJALLE

Vuosikokouksen valitsema vaalitoimikunta kokoontuu valmistelemaan syyskokouksessa tehtäviä SKOLin hallituksen henkilövalintoja. Vaalitoimikuntaan kuuluvat Ari Asikainen Pöyryltä, Eevaliisa Härö Rambollista, Jyri Mäkelä Ahma insinööreistä, Seppo Mäkinen A-Insinööreistä ja Juha Posti Parviainen Arkkitehdeista. Vaalitoimikunnan jäsenille tai toimitusjohtaja Matti Mannoselle puh. 09-192 3308, voi tehdä ehdotuksia sopivista ehdokkaista hallitukseen. Hallituksesta ovat erovuorossa Kari Harsunen Swecosta, Mika Laurilehto Deltamarinista, Petri Laurikka A-Insinööreistä, Reijo Riekkola Saanio & Riekkolalta ja Pasi Tolppanen Pöyryltä. Harsusta ja Laurilehtoa ei voi sääntöjen mukaan valita enää uudelle kaudelle.

RALA-SERTIFIOINTI APUNA TOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ

RALA-sertifiointi on kaikille rakennusalan suunnittelu- ja rakennuttamisyrityksille, rakennus- ja asennusyrityksille sekä viherpalveluyrityksille tarkoitettu arviointi, joka perustuu yrityksen toimintajärjestelmän auditointiin. Arviointikriteeristö on kehitetty yhdessä alan keskeisten toimijoiden kanssa, ja niissä otetaan huomioon alan erityispiirteet. Suunnittelulle, rakennuttamiselle ja rakentamiselle on omat arviointikriteerinsä.

Hyvä toimintajärjestelmä tehostaa yrityksen toimintaa ja parantaa kasvumahdollisuuksia, toisin sanoen se auttaa yrityksen käytännön työssä ja ohjaa keskittymään oleelliseen. Parhaimmillaan toimintajärjestelmän käyttöönotto tuo palvelun tuottajalle toiminnan laatua ja palvelun tilaajalle varmuutta toiminnan laadusta.

RALA-sertifiointi tarjoaa yritykselle palautteen muodossa välineen oman toimintajärjestelmän ja toiminnan laadun kehittämiseen.

Suunnittelu- ja rakennuttamisyritysten RALA-sertifiointi perustuu RAKLIn, SKOLin ja ATL:n RSA-laatujärjestelmään, joka liitettiin osaksi RALA-sertifiointia vuonna 2011. Rakentamisen Laatu RALA ry on rakennusalan järjestöjen perustama toimija, jonka tehtävänä on parantaa rakentamisen laadun ja terveen kilpailun edellytyksiä. RALAlla on yhteensä 15 jäsenyhdistystä, yhtenä niistä Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry.

Lisätietoja RALA-sertifioinnista RALAn internetsivuilla http://www.rala.fi/palvelut/sertifiointi/.

SKOL-YRITYKSIÄ HALUTAAN MUKAAN TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN 
HYVÄ TYÖ - PIDEMPI TYÖURA -TYÖHYVINVOINTIHANKKEESEEN

Teknologiateollisuus käynnisti vuonna 2010 yhdessä työntekijäjärjestöjen kanssa työhyvinvointihankkeen Hyvä työ - pidempi työura. Hankkeen tavoitteena on yritysten henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen ja työkyvyn ylläpitäminen sekä työelämän ja yhdessä tekemisen kehittäminen. Hankkeessa kehitetään hyviä työkaluja ja toimintamalleja ja edistetään niiden käyttöä yleisesti.

Työ aloitettiin 19 yrityksen pilottihankkeella ja nyt on meneillään laajennusvaihe, mukana on 50 firmaa ja 100 firmaa on laajennusvaiheen tavoitteena. Myös suunnittelu- ja konsulttialan yrityksiä halutaan mukaan. Edellytyksenä on Teknologiateollisuuden jäsenyys.

Mukaan tulevassa yrityksessä tulee olla 7-10 hengen projektiryhmä, jolla on resurssit kokoontua säännöllisesti. Yrityskohtaisesti voidaan määritellä millainen aikapanostus hankkeeseen halutaan käyttää. Tavoitteena on käynnistää vain muutamia tärkeimpiä toimenpiteitä.

Rekisteröitymällä hankkeeseen projektiryhmä saa veloituksetta käyttöönsä:

- Yksilö-tutka -henkilöstökyselyn raportteineen, vertailutietoa toimialan muihin yrityksiin, mittarit työhyvinvoinnin ja työkyvyn seuraamiseen
- Työpaikka-tutka -menetelmän kehityskohteiden ideointiin ja priorisointiin
- Projektipäällikön tuen
- Prof. Ilmarisen asiantuntijaryhmän tuen (tästä päiväveloitus yrityksen koon mukaan)
- Toimintamalleja joilla työhyvinvointia on jo lisätty onnistuneesti
- Seminaarit 2 x vuodessa
- Tutkimustuloksia ym.

Verkostoon voi rekisteröityä heti ja muusta aikataulusta sovitaan yrityksen toiveiden mukaan.

Hanketta vetää projektipäällikkö Tiina Hartikainen, jolta saa lisätietoja puh. 050 586 2879 tai email tiina.hartikainen@teknologiateollisuus.fi. Hankkeesta on laadittu esite ja tähän mennessä saaduista tuloksista powerpoint-esitys. Lisätietoja hankkeesta saa myös Teknologiateollisuuden sivulta.

INSINÖÖRITOIMISTOT MENESTYIVÄT ERINOMAISESTI NUORET JA JOHTAMINEN -TUTKIMUKSESSA

Taloudellinen tiedotuskeskus ja T-Media ovat selvittäneet 17-29 vuotiaiden nuorten käsityksiä esimiestyöstä ja johtamisesta. Tutkimuksesta käy ilmi, että nuoret pitävät esimies- ja johtotehtäviä kiinnostavina, toisin kuin on väitetty. Peräti 69 prosenttia haastatelluista ilmoitti olevansa kiinnostuneita esimiestehtävistä jossain vaiheessa uraansa.

Tutkimuksessa kartoitettiin lisäksi nuorten mielikuvaa siitä, mitkä suomalaisyritykset ovat parhaiten ja heikoiten johdettuja. Insinööritoimistot pärjäsivät tässä hyvin, vain lakitoimistot ja lääketeollisuus olivat nuorten mielestä paremmin johdettuja. Tutkimusraportin tiivistelmään tästä.

OSALLISTUJIA SKOLIN NUORTEN ASIANTUNTIJOIDEN TOIMINTAAN

SKOLin tulevaisuusryhmä on päättänyt käynnistää hankkeen, jonka tarkoituksena on koota yhteen jäsenyritysten nuoria asiantuntijoita pohtimaan alan tulevaisuuteen ja ennakointiin, vetovoiman parantamiseen sekä osaamiseen ja koulutukseen liittyviä kysymyksiä.

Young Professionals -ryhmän on tarkoitus järjestäytyä lokakuun aikana, jolloin käynnistämme ja ohjelmoimme työn sekä alamme pohtia annettua tehtävää SKOLin toimeksiannon pohjalta. Keväällä 2013 ohjausryhmänä toimivalle SKOLin tulevaisuusryhmälle raportoitavan hankkeen tavoitteena on myös lisätä osallistujien omia valmiuksia mm. toimia yritysten muutos- ja kehitysagentteina. Ryhmällä on käytettävissään budjetti ja mahdollisuus käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita mm. SKOLin ja Teknologiateollisuus ry:n organisaatioista.

Toivomme osallistujilta aktiivisuutta ja mieluiten 25-35 vuoden ikää sekä mahdollisuutta käyttää hankkeeseen myös hieman omaan aikaa kolmesta neljään iltapäivää/iltaa projektin aikana. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisten osallistujien matkakulut korvataan sopimuksen mukaan. Lisätiedot ja ilmoittautumiset matti.kiiskinen@teknologiateollisuus.fi, puh. 0400-717130 mieluiten syyskuun aikana.

FIDICIN KONFERENSSI JA VUOSIKOKOUS ETELÄ-KOREASSA

Vuoden 2012 FIDIC Annual Conference järjestettiin Etelä-Koreassa, Soulissa syyskuun alussa. Tänä vuonna konferenssissa oli kolme teemaa: 
1. The Green Challenge in the Marketplace
2. Green Growth - New Perspectives
3. Working Greener and Smarter: A Shifting Paradigm..

Konferenssiaineisto on julkaistu ja ladattavissa nettisivulla www.fidic2012.org (linkit konferenssiohjelmassa).

Tulevat FIDICin konferenssipaikat ovat: 
Barcelona, Espanja 15.-18.9.2013 (FIDICin 100-vuotisjuhlakonferenssi) 
Rio de Janeiro syyskuussa 2014.

IMMATERIAALIOIKEUDET-KUTSUTILAISUUS TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN JÄSENILLE

Teknologiateollisuus järjestää immateriaalioikeuksien hallinnasta jäsenyrityksilleen maksuttoman seminaarin tiistaina 9.10.2012 klo 8.30 - 13.00 Teknologiateollisuuden neuvottelukeskuksen auditoriossa, Eteläranta 10, 2. kerros, Helsinki.

Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumislomake löytyvät Teknologiateollisuuden sivulta. Vain Teknologiateollisuus ry:n jäsenille tarkoitettu tilaisuus on maksuton mutta edellyttää ilmoittautumista 2.10.2012 mennessä.

Seminaarin sisällöstä vastaa Michaela Ramm-Schmidt, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi. Seminaariin liittyvissä käytännön asioissa palvelee Kristiina Kaski, puh. 040 749 0619, etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi.

KANNATTAVAN ASIANTUNTIJAYRITYKSEN JOHTAMINEN -KOULUTUSOHJELMA KÄYNNISTYY JÄLLEEN LOKAKUUSSA

Suosittu "Kannattavan asiantuntijayrityksen johtaminen" -ohjelma alkaa 23.10.2012. Ohjelma tarjoaa konkreettista hyötyä liiketoiminta- ja johtamisosaamiseen ja se on kehitetty yhteistyössä SKOLin kanssa. Ohjelma sopii erityisesti suunnittelu-, projekti-, osastopäälliköille ja yksikön johtajille sekä johtotehtäviin siirtyville henkilöille. Ohjelman 10 valmennuspäivää antavat laajan valikoiman työkaluja johtamisen päivittäisiin arjen haasteisiin. Kehität osaamistasi niin strategisessa johtamisessa, talouden johtamisessa, itsensä johtamisessa, esimiestyössä kuin asiakastyössä sekä myynnissä ja markkinoinnissa.

Koulutus järjestetään Kirkkonummella (MIF Aavaranta, Österbyntie 617, entinen Johtamistaidon Opisto JTO).

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 
Saija Kosonen: saija.kosonen@mif.fi tai 010 7555 411.
KAJ-ohjelman verkkosivut: www.jto.fi/kaj  
Ilmoittautumisia ottaa vastaan Michaéla Gotthardt: michaela.gotthardt@mif.fi tai 010 7555 219.

YMPÄRISTÖJOHTAMISEN JA VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN TÄYDENNYSKOULUTUSTA

Aalto yliopiston järjestämän, helmikuussa 2013 jo kymmenettä kertaa alkavan Ympäristöjohtamisen ja vastuullisen liiketoiminnan MEMA Pro -täydennyskoulutusohjelman haku on käynnissä. Koulutus antaa kattavan kuvan vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuudesta tarjoten tuoreinta tietoa ympäristöjohtamisen ja vastuullisen liiketoiminnan periaatteista, strategioista ja työkaluista.

Koulutusta voisi kuvailla sekä organisaation, että osallistujan oman osaamisen kehittämisprosessina. Luennoista, yritysesimerkeistä ja harjoitustehtävistä saadun hyödyn lisäksi lisäarvoa tuo myös tilaisuus verkostoitua.

Koulutus on kohdennettu ympäristö, laatu- ja turvallisuusasioista, yrityksen yhteiskuntavastuuasioista ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaaville tai näihin tehtäviin pätevöityville henkilöille kohdennettu asiantuntijaohjelma. Koulutuksessa on ollut mukana myös yrityksen viestinnästä ja brändistä vastaavia henkilöitä.

Marraskuun loppuun mennessä ilmoittautuneelle MEMA Pro -koulutusohjelman ennakkoilmoittautujan etuhinta on 6600 € (alv 0 %). Koulutuksen normaalihinta on 7000 € (alv 0 %).

Tarkempaa tietoa ohjelman aikataulusta, lähipäivien ohjelmista, ilmoittautuminen sekä aiemmin koulutukseen osallistuneiden puheenvuoroja löytyy nettisivuilta www.aaltopro.fi/mema. Koulutus järjestetään Otaniemessä Espoossa.