Suunnittelu- ja konsultointialan sopimusehtoja, käyttö- ja valintaoppaita sekä IPR-ohjeistusta

16.9.2019 klo 15.45
Suunnittelussa ja konsultoinnissa sovelletaan sopimusten osana monenlaisia yleisiä sopimusehtoja, joista tavallisimmat on kuvattu alla. Lisäksi hankintayksiköillä, varsinkin teollisuudessa, on käytössä runsaasti yritysten omia sopimusehtoja.
 
KSE2013 -sopimusehdot
 
Yleisimpiä suunnittelu- ja konsultointipalveluissa käytettäviä sopimusehtoja ovat KSE2013 –ehdot, jotka on laadittu suunnittelija- ja tilaajajärjestöjen yhteistyössä ja joilla on myös vastuuvakuuttamisen näkökulmasta kotimaisten vakuutusyhtiöiden hyväksyntä.
 
KSE2013-sopimusehdoissa on määritelty osapuolten kohtuulliset vastuut, viivästyssanktiot ja tulosten selkeät tekijän- ja käyttöoikeudet nimenomaan suunnitteluhankkeiden näkökulmasta.
 
KSE2013-sopimusehtojen mukainen tekijän- ja käyttöoikeus on määritelty sopimusehtojen kohdassa 6.2 siten, että tilaajalla on käyttöoikeus sopimuksen mukaiseen kohteeseen ja keksintöön, joka on syntynyt toimeksiannon suoranaisena ratkaisuna. Keksintöön liittyvä vaatimus on kuitenkin ilmoitettava konsultille vuoden kuluessa.
 
JYSE 2014 palvelut -sopimusehdot
 
Julkisella sektorilla on käytössä myöskin JYSE 2014 palvelut –sopimusehdot, joista puuttuvat mm. Tulosten säilyttämiseen ja arkistointiin liittyvät velvoitteet sekä monet korvausvastuisiin liittyvät kysymykset on määritelty epäselvästi.
 
Myöskään JYSE 2014 palvelut –ehtojen kohdan 20 mukaan immateriaalioikeudet eivät siirry tilaajalle, vaan aineisto jää luovuttajan omaisuudeksi. Käyttöoikeus sisältää kuitenkin oikeuden käyttää, kopioida, tehdä ja teettää muutoksia luovutettuun aineistoon.
 
Muita sopimusehtoja ja kansainvälisiä sopimusehtoja
 
Muita alan toimeksiannoissa käytettyjä sopimusehtoja voivat olla PSK:n sopimusehdot (7902 Teollisuuden suunnittelu, 2005), IT2018 (tietotekniikka-alan sopimusehdot), datan jakamisen malliehdot (Teknova 2019) sekä kansainväliset konsulttialan FIDIC-sopimusehdot tai Orgalimen konsulttisopimusehdot (Teknova 2018).
 
Sopimusehtojen käyttö ja soveltaminen
 
Käytettäessä muita kuin KSE2013-sopimusehtoja sekä sopimusehtoihin liittyvien poikkeamien yhteydessä on tärkeää varmistaa, että yrityksen konsulttivastuuvakuutus kattaa myös tehtyjen muutosten vaikutuksen. Lisäksi on syytä huolehtia ja sopia suunnitelmien ja työn tulosten aineettomien oikeuksien säilymisestä ja luovuttamisesta sekä halutuista rajoituksista ja korvauksista. Konsultin omien tuotekehitystulosten ja työkalujen siirtyminen edelleen tilaajan kautta vääriin käsiin voi olla hyvinkin vahingollista, joten edelleen luovutuksen rajoituksiin kannattaa kiinnittää huomiota.  
 
 
LINKKEJÄ
 
Sopimusehdot:
 
 
 
 
 
IT-sopimusehdot: http://it-ehdot.fi/ 
 
 
 
IPR:
 
 
 
 
 
LIITTEET
 
2. IT2018-käyttöohjeet