paperit

Suunnitteluassistenttikoulutus uudistuu – teknisen suunnittelun perustutkinnon perusteet voimaan 1.8.2024

Uudistuksessa tarkistettiin sisällöt vastaamaan työelämän osaamistarpeita ja otettiin käyttöön kaikille perustutkinnoille yhteinen arviointikriteeristö. Teknisen suunnittelun perustutkinnon tutkintonimike on suunnitteluassistentti. Suunnitteluassistentti voi sijoittua yritysten, kuntien tai valtionhallinnon palvelukseen suunnitteluprojekteihin avustaviin ja tukeviin työtehtäviin. Hän työskentelee suuntautumisensa mukaisesti rakennusteknisessä suunnittelussa, teollisuuden suunnittelussa tai yhdyskuntateknisessä suunnittelussa.

Uudistuksen keskeinen sisältö

Tutkinnon muodostuminen mahdollistaa aiempaa laajemman ja joustavamman valinnaisuuden, kun valinnaisia tutkinnon osien valintaa ei enää rajata toimialoittain. Tutkinnon osat toimivat itsenäisinä osaamiskokonaisuuksina. Läpileikkaavasti tutkinnon osien sisällöissä on vahvistettu digitaalisessa toimintaympäristössä turvallisen toimimisen valmiuksia turvallisuusympäristömme muututtua.

Uudistuksessa pakollinen tutkinnon osa jaettiin kahdeksi tutkinnon osaksi Suunnitteluprojektissa toimiminen 15 osp ja Teknisessä suunnittelussa toimiminen 25 osp. Uudet tutkinnon ovat itsenäisiä työkokonaisuuksia, joten myös näytöt on jatkossa luontevammin toteutettavissa.

Valinnaisia tutkinnon osia uudistettaessa on vahvistettu mahdollisuuksia XR-teknologioiden hyödyntämiseen sekä visualisointi- tai markkinointimateriaalien tuottamisosaamisen kasvattamiseen. Myös mitta-aineistojen hyödyntämisosaamista on vahvistettu uudella 3D-skannaaminen ja mitta-aineistojen hyödyntäminen -tutkinnon osalla. 

Uusina valinnaisina tutkinnon osina on lisätty 3D-mallin muodostaminen 15 osp ja Tekninen 3D-tulostaminen 15 osp, joilla on korvattu aiempi 3D-mallin muodostaminen ja tulostaminen -tutkinnon osa. Toisessa keskitytään 3D-mallin muodostamiseen ja toisessa tutkinnon osassa tulostusmateriaalien valintaan, 3D-mallin esikäsittelyyn ja tulostamiseen sekä 3D-tulosteiden jälkikäsittelyyn ja tulostusympäristön ylläpitoon. Tuote-, tieto- ja inframallintaminen 15 osp -tutkinnon osan avulla opiskelija voi syventää tuote-, tieto- tai inframalliosaamistaan.

Työelämän toiveen mukaisesti tehtiin uusi valinnainen tutkinnon osa Automaatiosuunnittelussa toimiminen -tutkinnon osa 15 osp, joka mahdollistaa osaamisen kehittämisen liittyen automaatiosuunnittelun tietomallien tuottamiseen. Vastaavasti uusi tutkinnon osa ”Ohutlevysuunnittelussa toimiminen” mahdollistaa ohutlevyteollisuuden suunnitelma-asiakirjojen, tuotemallien sekä 2D- ja levitysprojektioiden tuottamisen. Tehdassuunnittelussa toimiminen tutkinnon osa on muutettu Tehdas- ja laitossuunnittelussa toimiminen -tutkinnon osaksi.

Suunnitteluassistentin osaaminen ja sijoittuminen työelämään

Suunnitteluassistentti (vuonna 2022 tutkinnon suoritti 198 henkilöä, lähde Vipunen.fi)
• kokoaa ja välittää tietoa eri suunnittelualojen suunnitteluprojektien toteuttamiseksi
• hyödyntää ja tuottaa tuote-, tieto- tai inframalleja sekä suunnitelma-­asiakirjoja
• voi toimia 3D-­mallinnus ja -tulostustehtävissä, 3D-skannaus- ja mitta-aineistoprojekteissa, tuottaa visualisointeja ja XR-materiaaleja
• työskentelee erilaissa projekteissa asiakaspalveluhenkisesti, laatutietoisesti, vastuullisesti ja kustannustehokkaasti, myös globaalissa toimintaympäristössä erilaisissa tiimeissä.

Teknisen suunnittelun perustutkintoon johtavaa koulutusta järjestää 17 koulutuksen järjestäjää eri puolella Suomea. Keskimääräinen päiväkohtainen opiskelijamäärä vuonna 2022 oli 651 opiskelijaa. Koulutuksen järjestäjän on tärkeää huolehtia opettajien osaamisen päivittämisestä ja kehittämisestä. 

Kuva: Vuonna 2022 teknisen suunnittelun perustutkintoon johtavaa koulutusta järjesti 17 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, lähde Vipunen.fi

Kuva: Vuonna 2022 teknisen suunnittelun perustutkintoon johtavaa koulutusta järjesti 17 ammatillisen koulutuksen järjestäjää, lähde Vipunen.fi

Eri tahojen osallistuminen ja lausuntokierros

Opetushallituksen yhteistyökumppani uudistuksessa oli Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä. Teknisen suunnittelun perustutkinnon perusteiden luonnos on valmisteltu yhteistyössä työelämän edustajien, koulutuksen järjestäjien ja muiden asiantuntijatahojen edustajien kanssa. Uudistamistyötä on tehty vuosina 2022–2023. Lausuntojen perusteella tutkinnon perusteiden uudistusta pidettiin hyvänä ja työelämälähtöisenä, tosin haastavana kokonaisuutena. Lämpimät kiitokset kaikille perusteen uudistamistyöhön osallistuneille.

Lisätietoja

Opetushallitus opetusneuvos Minna Taivassalo (minna.taivassalo@oph.fi)

Salon seudun ammattiopiston teknisen suunnittelun lehtorit Tiina Lakanen (tiina.lakanen@sskky.fi) ja Harri Hassinen (harrri.hassinen@sskky.fi)