Suunnittelukustannukset nousivat 3,8 prosenttia, THS 2012 julkaistu

Tammikuussa 2012 julkaistun suunnittelukustannusten seurannan mukaan suunnittelukustannukset ovat 3,8 % korkeammat kuin vuotta aikaisemmin ja 2,6 % korkeammat kuin syyskuussa 2011.

SKOL on mukana marraskuussa 2011 solmitussa raamiratkaisussa, joka korotti alan palkkoja 2,4 %, minkä lisäksi tammikuussa maksettava kertaerä ja palkkojen liukumat korottavat palkkoja 0,4 %. Kaikkiaan palkat nousivat vuoden aikana 3,2 %. Lisäksi SKOLin kustannusseurannan mukaan sosiaalikustannukset nousivat 4,5 % ja muut kustannukset 4,3 % vuoden 2011 alusta.

Vuoden 2012 suunnittelutyön sosiaalikustannusprosentit ovat 45,5 % (45,0 % vuonna 2011) alle 1 936 500 euron palkkasummasta ja 48,1 % (47,6) sen yli menevältä osalta.

Samalla on julkaistu myös uusi tuntihintaseuranta THS 2012. Tuntihintaseurannan perustana ovat alan viimeisimmät käytettävissä olevat palkkatilastot ja tehdyt työehtosopimukset, kustannusrakenneselvitys sekä sosiaali- ja suunnittelukustannusten seuranta.

Suunnittelukustannusten seuranta 1/2012

2011-12-28 00:00:00 Europe/Helsinki