Suunnittelun tuotemäärittely perusominaisuuspohjaisesti, uutta aineistoa julkaistu

Su, 19.05.2019 - 16:58
Perinteiset suunnittelukäytännöt ovat perustuneet tuotenimien määrittelyyn suunnitelmissa.

Tällöin toteuttajan hankintaorganisaation on ollut vaikea vaihtaa tuotetta esimerkiksi sopimuskumppaniensa ja toimittajiensa tarjoamiin vastaaviin, mahdollisesti edullisempiin tai käyttökohteisiin paremmin sopiviin tuotteisin.

Monien rakennustuotteiden kuten pintamateriaalien osalta tuotenimien määrittely on edelleen usein toimiva menettely. Sen sijaan monien etenkin rakennesuunnittelun piiriin kuuluvien rakennustuotteiden osalta CE-merkinnän luoman eurooppalaisen teknisen kielen ansiosta tuotemäärittely on mahdollista tehdä suoritustasoilmoituksessa ilmoitettuihin perusominaisuuksiin perustuen. Tällöin käyttökohteen kannalta keskeisille perusominaisuuksille asetetaan suunnitelmissa vaatimustasot joko lukuarvoina tai luokkina.

Yleensä rakennuskohteen suunnittelija on oikea taho tekemään tuotemäärittelyn, koska hänellä on paras tietämys vaatimustasoista ja hän pystyy sen vähimmällä työmäärällä tekemään. Jos tehtävä jää urakoitsijalle, niin vaarana on, että tehdään vääriä valintoja, jolloin pahimmillaan valittu tuote joudutaan vaihtamaan.

Ympäristöministeriön, Rakennustuotteiden Laatusäätiön, RT/Talonrakennusteollisuuden, RTS:n ja SKOLin yhteishankkeena (vaihe 1 ja vaihe 2), jossa Sweco Rakennetekniikka Oy ja A-insinöörit Suunnittelu Oy toimivat konsultteina, on laadittu seuraavat malliasiakirjat:

  1. Rakennetyyppien yleiset tuotemäärittelyvaatimukset
  2. Liite 1: Rakennustuotteiden perusominaisuudet ja vaatimustasot
  3. Liite 2: Rakennetyyppimallit

Tämä aineisto löytyy nytliitteenä sekä hEN Helpdeskistä (www.henhelpdesk.fi) pikalinkistä ’Suunnittelun tuotemäärittelyt’. Rakennetyyppimallit löytyvät myös Autocad dwg-versiona, jolloin niitä voi muokata ja täydentää omaan käyttöön soveltuviksi.

Suora linkki aineistoon: http://www.henhelpdesk.fi/etusivu/suunnittelun-tuotemaarittelyista-julkaistu-vaiheen-2.-tulokset.html

Hankkeen kolmannessa vaiheessa on tarkoitus jatkaa vaatimustasojen määrittelyä uusille tuoteryhmille ja laajentaa rakennetyyppimalleja eri materiaaleille.

 

Lisätietoja:

Antti Koponen                                                                               Jani Kemppainen

puh. +358 50 414 0082                                                               puh. +358 40 541 8090

antti.koponen@rakennusteollisuus.fi                                 jani.kemppainen@rakennusteollisuus.fi