opas

Suunnittelun tuotemäärittely rakennustuotteille, vaiheen 3 tulokset valmistuneet

31.8.2020 klo 11.41

Rakennustuotteiden Laatu -säätiön, RT/Talonrakennusteollisuuden, RTT/Lämmöneristysteollisuuden, RTS:n, SKOLin ja ATL:n Suunnittelun tuotemäärittelyn yhteishankkeen vaiheessa 3 on päivitetty ja ladattavissa  linkistä http://www.henhelpdesk.fi/suunnittelun-tuotemaarittelyt.html.

Perinteiset suunnittelukäytännöt ovat perustuneet tuotenimien määrittelyyn suunnitelmissa, jolloin toteuttajan hankintaorganisaation on ollut vaikea vaihtaa tuotetta esimerkiksi sopimuskumppaniensa ja toimittajiensa tarjoamiin vastaaviin, mahdollisesti edullisempiin tai käyttökohteisiin paremmin sopiviin tuotteisin. Monien rakennustuotteiden kuten pintamateriaalien osalta tuotenimien määrittely on edelleen toimiva menettely. Sen sijaan monien rakennesuunnittelun piiriin kuuluvien rakennustuotteiden osalta CE-merkinnän luoman eurooppalaisen teknisen kielen ansiosta tuotemäärittely on mahdollista tehdä suoritustasoilmoituksessa ilmoitettuihin perusominaisuuksiin perustuen. Tällöin käyttökohteen kannalta keskeisille perusominaisuuksille asetetaan vaatimustasot joko lukuarvoina tai luokkina.

Rakennustuotteiden Laatusäätiön, RT/Talonrakennusteollisuuden, RTT/Lämmöneristysteollisuuden, RTS:n, SKOLin ja ATL:n Suunnittelun tuotemäärittelyn yhteishankkeen vaiheessa 3 on päivitetty ja laadittu seuraavat malliasiakirjat

Rakennustuotteiden Laatusäätiön, RT/Talonrakennusteollisuuden, RTT/Lämmöneristysteollisuuden, RTS:n, SKOLin ja ATL:n Suunnittelun tuotemäärittelyn yhteishankkeen vaiheessa 3 on päivitetty ja laadittu seuraavat malliasiakirjat (linkit alla):

  1. Rakennetyyppien yleiset tuotemäärittelyvaatimukset 18.8.2020
  2. Liite 1: Rakennustuotteiden perusominaisuudet ja vaatimustasot 18.8.2020 
  3. Liite 2: Rakennetyyppimallit 19.8.2020 (pdf)