Hankinta-Suomi - aluekierros

Hankinta-Suomi - aluekierros

Hankinta Suomi
Tapahtuman aika
-

Hankinta-Suomen avulla edistetään julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä.

ALUEKIERROS 4. -  25.3.2020

Hankintojen vaikuttavuutta edistämässä  –aluekierros käynnistyy

Tule mukaan keskustelemaan Suomen ensimmäisestä yhteisestä julkisten hankintojen strategiasta ja alueellisista erityispiirteistä.

Hankinta-Suomi järjestää maaliskuun aikana aluekierroksen, jossa vieraillaan kahdeksalla paikkakunnalla ympäri Suomen. Kierros järjestetään yhdessä Avoimen hallinnon ja julkisen johtamisen kanssa ja Hankinta-Suomen osuus on aamupäivällä klo 9-12. Ennakkokutsut on lähetetty ja ilmoittautuminen on jo käynnissä. Mukaan keskusteluun mahtuu noin 50 kuntien ja valtion virastojen johtohenkilöä ja hankinta-asiantuntijaa sekä palveluntuottajien ja järjestöjen edustajaa.

Keskustelussa pääset ottamaan kantaa luonnosteltuihin hankintojen kehittämisen tavoitteisiin, tuot alueellista näkemystä kokonaisuuteen ja voit tehdä ehdotuksia strategian sisältöön. Keskustelun tulokset ovat ensiarvoisen tärkeitä Suomen ensimmäisen yhteisen julkisten hankintojen strategian tavoitteiden suuntaamiseksi ja tarkentamiseksi.

Aluetilaisuudet järjestetään seuraavasti:

MITÄ OVAT JULKISET HANKINNAT?

Julkiset hankinnat ovat tavaroita, palveluita tai rakennusurakoita, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset, seurakunnat sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt hankkivat organisaationsa ulkopuolelta.

Julkisten hankintojen kilpailutus on tehtävä avoimesti, tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Tarjouksista on tällä hetkellä valittava kokonaistaloudellisesti edullisin. Tämä voi tarkoittaa hinnaltaan halvinta, kustannuksiltaan edullisinta tai hinta-laatu-suhteeltaan parasta tarjousta.

Julkisia hankintoja säädellään hankintalailla. Tutustu hankintalakiinTämä linkki ohjaa toiselle verkkosivustolle ja sen soveltamiseenTämä linkki ohjaa toiselle verkkosivustolle verkossa.

MIKÄ ON HANKINTA-SUOMI?

Valtiovarainministeriö asetti syyskuussa 2019 Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman eli Hankinta-Suomen yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa. Toimenpideohjelman ytimessä on Hankinta-Suomi -foorumi, joka on koottu monialaisesti julkisorganisaatioiden strategisesta johdosta. He laativat koko Suomen yhteisen julkisten hankintojen strategian, joka julkaistaan syksyllä 2020.

Tavoitteena on, että yhteistyössä luotu strategia otetaan käyttöön julkisorganisaatioiden julkisten hankintojen johtamisen pohjaksi.

MIKSI HANKINTA-SUOMI TARVITAAN?

Julkisia hankintoja on kehitetty jo pitkään. Nyt kehitystyön ytimessä on yhteistyö, jonka avulla voidaan luoda ja levittää konkreettisia toimia, joilla yhteisiin tavoitteisiin päästään. Hankinta-Suomi -foorumiin kootun strategisen johdon tuella edistetään julkisten hankintojen vaikuttavuutta.

MITÄ HANKINTA-SUOMEN AVULLA TAVOITELLAAN?

Ohjelman tavoitteena on edistää julkisiin hankintoihin käytettävien varojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä julkisen talouden kestävyyttä. Julkiset hankinnat ovat merkittävä keino sekä hallitusohjelman että kuntien strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteet liittyvät muun muassa

  • ekologiseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen
  • innovaatioiden edistämiseen
  • strategisen johtamisen ja tietojohtamisen kehittämiseen
  • hankintaosaamisen ja -kyvykkyyksien kehittämiseen
  • markkinoiden toimivuuden parantamiseen

TUTUSTU TARKEMMIN:

Meitä on jo monta – ole sinäkin mukana edistämässä julkisten hankintojen vaikuttavuutta! 

Katso lista mukana olevista tahoista PDF 212kB

LISÄTIETOJA:

finanssineuvos Tarja Sinivuori-Boldt, puh. 02955 30433, tarja.sinivuori-boldt(at)vm.fi (valtiovarainministeriö)
johtava lakimies Katariina Huikko, puh. 050 566 4327, katariina.huikko(at)kuntaliitto.fi( Kuntaliitto)

Aiheeseen liittyvää