Korjausrakentamisen strategia 2050 – kuulemistilaisuus

Korjausrakentamisen strategia 2050 – kuulemistilaisuus

 

 

Tiekartta vähähiiliseen ja energiatehokkaaseen rakennuskantaan 

Paikka: Ympäristöministeriö, Aleksanterinkatu 7 (Pankkisali), Helsinki
Aika: Maanantai 16.9.2019, klo 12:00 – 16:00 
Kenelle: Kiinteistönomistajille, korjausrakentamisen asiantuntijoille ja sidosryhmille

Ohjelma

 • Suomen energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet
  Bettina Lemström, Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Korjausrakentamisen strategia 2050 - työkalu energia- ja ilmastopoliittisten tavoitteiden toteuttamisessa
  Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö
 • Rakennuskannan tila 2020 ja tiekartta
  Terttu Vainio, VTT
 • Vauhtia korjausrakentamiseen koulutuksella, neuvonnalla ja uusilla rahoitusinstrumenteilla 
  Harri Heinaro, Motiva Oy
   

Ilmoittaudu tästä!

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 11.9. 
Mukaan mahtuu 90 ensimmäisenä mukaan ilmoittautunutta.

Lähetä kutsu organisaatiossasi eteenpäin, jos et itse ehdi mukaan!

Lisätietoja:

Pitkän aikavälin peruskorjausstrategia – REMPPA

Korjausrakentamisen strategia 2050 on osa vuonna 2018 voimaan tulleen Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa. Sen mukaan jäsenmaiden tulee laatia pitkän aikavälin peruskorjausstrategia rakennuskannan muuttamiseksi erittäin energiatehokkaaksi ja vähähiiliseksi vuoteen 2050 mennessä. Toimeenpanosta vastaa ympäristöministeriö. 

Strategian laatimiseksi ympäristöministeriö on käynnistänyt yhdessä Motiva Oy:n, VTT:n ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa REMPPA-hankkeen, jossa luodaan yleiskatsaus Suomen rakennuskannasta, kartoitetaan kustannustehokkaat korjaustoimenpiteet ja niiden rahoitus sekä pitkälle meneviä perusparannuksia edistävät politiikat ja toimenpiteet. Lisäksi projekti arvioi odotettavissa olevan energiansäästön, päästövähennykset sekä muut vaikutukset. Suomen ympäristökeskus SYKEn tehtävänä on tuottaa strategialle mitattavissa olevat tavoitteet ja seurantajärjestelmä.

Lisätietoja strategiatyöstä: www.motiva.fi/remppa