MaaRYLin kokonaisuudistus ja yhtenäistäminen InfraRYLin kanssa

maaRYL
Tapahtuman aika
-

 Keväällä 2021 julkaistava MaaRYL tuo infra-alan suunnittelijoille ja urakoitsijoille yhtenäiset laatuvaa-timukset talonrakentamisen pohjarakennustöihin ja muihin infrarakentamisen hankkeisiin. Kun toteutamme maa- ja pohjarakennustyöt sekä infrarakentamisen hankkeet tarkoituksenmukaisilta osin yhteneväisillä periaatteilla ja vähennämme hankekohtaisesti räätälöidyn suunnittelun ja toteutuksen tarvetta, luomme myös edellytyksiä alan tuottavuuden ja laadun kehittämiselle.

Uusi MaaRYL jäsentyy infra-alan rakennusosapohjaisen nimikkeistön mukaisesti. Se toimii työselostuksen pohjana ja on yhteensopiva tietomallipohjaisen suunnittelun kanssa. Sisältö on ajantasaistettu kansainvälisten standardien kanssa, ja sisältöön on tuotu myös hulevesien hallintajärjestelmät. Koulutuksessa 

  • pureudumme uuden MaaRYLin keskeiseen sisältöön ja kuvaamme eroavaisuudet InfraRYLiin,
  • käsittelemme MaaRYLin käyttöön ottoa ja voimaan astumista hankkeissa,
  • keskustelemme siitä, mitä mahdollisia muutoksia MRL tuo talonrakentamisessa maa- ja pohjarakentamiseen ja miten kiertotalous ja vähähiilisyys viedään osaksi infrarakentamisen hankintakriteereitä, 
  • keskustelemme myös siitä, mitä asioita tulisi ottaa huomioon MaaRYLin ja InfraRYLin sisältö-päivityksissä, jotta alan yhteiset laatuvaatimukset mahdollistavat ja kirittävät alan kehittymistä sekä
  • opastamme koulutuksessa myös RYL-verkkopalvelun käytössä - MaaRYLiä ei tulla julkaisemaan kirjana vaan sisältö on käytettävissä verkkopalvelun kautta.

Tilaisuus on tarkoitettu talonrakennushankkeiden tilaajille, pääurakoitsijoille, rakennuttajille ja rakennuttajakonsulteille sekä maa- ja pohjarakenteiden suunnittelijoille ja urakoitsijoille.

Osallistumisen hinta: 290 EUR + alv. Hankkeen rahoittajille jäsen-ja henkilökuntaetu -50 % (hinta 145 EUR + alv), ilmoittautumisen yhteydessä kirjoita lisätietokenttään järjestön tai organisaation nimi, johon kuulut. Peruuttamatta jätetyistä poisjäänneistä veloitamme koko seminaarin hinnan. Voit myös lähettää toisen henkilön tilallesi esteen sattuessa. Tilaisuudesta tehdään tallenne ja kaikki ilmoittautuneet saavat sen käyttöönsä – jos koulutuspäivä osuu huonoon ajankohtaan, voit katsoa tallenteen itselle sopivana ajankohtana.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ »  https://link.webropol.com/ep/maaryl-koulutus-06-05-2021

Viimeinen ilmoittautumispäivä keskiviikko 5.5.2020 klo 16.00. Voit jakaa kutsua sekä ilmoittautumislinkkiä kollegoillesi. Ohjelmamuutokset mahdollisia.

Lisätietoja:
Heli Huhtala, gsm 040 073 7420, ext-heli.huhtala@rakennustieto.fi
Jaana Matilainen, gsm 040 5080 985, jaana.matilainen@rakennustieto.fi

MaaRYLin kokonaisuudistus ja yhtenäistäminen InfraRYLin kanssa

Aika: torstai 6.5.2021 klo 8.45 – 16.00                                                                                                                Koronapandemian rajoitusten johdosta tilaisuus järjestetään online-lähetyksenä.

klo 8.45 – 9.00              Liittyminen online-tilaisuuteen. Suosittelemme liittymistä hyvissä ajoin. Linkki tilaisuuteen lähetetään ilmoittautumisvahvistuksessa ja se liitetään myös kalenterivaraukseen.

klo 9.00 – 9.10              Avauspuheenvuoro: MaaRYLin kokonaisuudistuksen tausta ja tavoitteet

                                    Jaana Matilainen, Johtaja, yhteiskuntasuhteet, Rakennustieto Oy

                                   

klo 9.10 – 9.20              Tilaajan ja suunnittelun ohjauksen näkökulma MaaRYLin käyttöön
Mirva Koskinen, Tiimipäällikkö, pohjarakennus, Helsingin kaupunki

klo 9.20 – 9.30              Urakoitsijan näkökulma MaaRYLin uudistamiseen
Kati Kaskiala, Elinkeinopoliittinen asiantuntija, INFRA ry

klo 9.30 – 9.40              Miten MaaRYL helpottaa suunnittelijan työtä?
Marko Laurila, Osastopäälikkö, geotekniikka, AFRY Finland Oy

klo 9.40 – 9.50              Tuoteteollisuuden näkökulma MaaRYLin uudistamiseen
Case: Betonituotteet maa- ja pohjarakentamisessa, Mika Tulimaa, Laatu- ja kehitysjohtaja, Rudus Oy
Case: Teolliset hulevesijärjestelmät, Training Manager, Jarmo Mäenpää, Uponor Oy

klo 9.50 – 10.05            MaaRYL-kokonaisuus ja jäsentyminen Infra RO-nimikkeistön pohjalta
Harri Mäkelä, Johtava asiantuntija, Innogeo Oy

klo 10.05 – 10.15          Tauko

klo 10.15 – 10.30          Olevat rakenteet ja rakennusosat (11 000)
Juha Forsman, Toimialapäällikkö, Ramboll Finland Oy

klo 10.30 – 10.50          Hulevesi- ja kuivatusrakenteet (12 000)
Harri Mäkelä, Johtava asiantuntija, Innogeo Oy

klo 10.50 – 11.00          Perustusrakenteet (13 000)
Harri Mäkelä, Johtava asiantuntija, Innogeo Oy

klo 11.00 – 11.10          Tauko

klo 11.10 – 11.30          Pohjarakenteet (14 000)
Juha Forsman, Toimialapäällikkö, Ramboll Finland Oy
Harri Mäkelä, Johtava asiantuntija, Innogeo Oy

klo 11.30 – 11.50        Maaleikkaukset ja kaivannot (16 000)
Juha Kujansuu, Toimitusjohtaja, Geosolver Oy

klo 11.50 – 12.40          Lounastauko

klo 12.40 – 13.00        Kallioleikkaukset, -kaivannot, -tunnelit ja -tilat (17 000)
Juho Mansikkamäki, Expert, AFRY Finland Oy
 

klo 13.00 – 13.20        Penkereet ja täytöt (18 000)
Johanna Hellberg, Projektipäällikkö, A-Insinöörit Civil Oy
Juha Forsman, Toimialapäällikkö, Ramboll Finland Oy

 

klo 13.20 – 13.35        Päällys- ja pintarakenteet (21 000 ja 22 000)
Joni Salovaara, Projektipäällikkö, GeoPro Consulting Oy
 

klo 13.35 – 13.55          Kahvitauko

klo 13.55 – 14.10        RYLin käyttö ja velvoittavuus
Tiina Olin, Lakimies, INFRA ry
 

klo 14.10 – 15.25            Paneeli: Miten kiertotalous ja vähähiilisyys viedään osaksi talonrakentamisen maa- ja pohjarakenteiden sekä muun infrarakentamisen hankintakriteereitä?
Mitä asioita MaaRYLin ja InfraRYLin tulevissa sisältöpäivityksissä tulisi ottaa huomioon, jotta ne mahdollistavat ja kirittävät alan kehittymistä?

Paneelin alustukset:
-  Mitä mahdollisia muutoksia MRL (’’KRL’’) tuo talonrakentamisessa maa- ja
    pohjarakentamiseen?
, Ari Ilomäki, Erityisasiantuntija, ympäristöministeriö
Infrastruktuuri vähähiilisessä Suomessa 2035, Kimmo Kurunmäki, Johtaja,
   yhdyskunta ja infra, RAKLI ry

 Paneelin puheenjohtaja: Kimmo Kurunmäki, Johtaja, yhdyskunta ja infra, RAKLI ry
Tilaajan näkökulma: Heikki Kangas, Geotekniikkapäällikkö, Vantaan kaupunki
Päätoteuttajan näkökulma: N.N.
Suunnittelijan näkökulma: Matti Honkaniemi, Johtava asiantuntija,
GeoPro Consulting Oy

Pohjarakentamisen urakoitsijan näkökulma: Tuomo Joutsenoja, Johtaja, Kiertotalous ja ympäristö, Kreate Oy
Tutkimuksen ja innovaatioiden näkökulma: Pirjo Kuula, Projektipäällikkö, Tampereen yliopisto

klo 15.25 – 15.45        Käytön opastus sähköiseen RYL-palveluun ja mahdollisten
kysymysten läpikäyntiä

Katri Metsomäki, Projektipäällikkö, InfraRYL ja MaaRYL, Rakennustieto Oy
 

klo 15.45 – 16.00          Loppupuheenvuoro
Jaana Matilainen, Johtaja, yhteiskuntasuhteet, Rakennustieto Oy

 

MaaRYLin kokonaisuudistus ja yhtenäistäminen InfraRYLin kanssa