SKOL vuosikokous 2021 (vain jäsenille)

Online
Tapahtuman aika
-

KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN 2021
 

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n sääntömääräinen vuosi­kokous pidetään tiistaina 27.4.2021 klo 11.00 Teamsin välityksellä.

Kokous pidetään vain etäyhteyden välityksellä, koska COVID 19 -viruksen aiheuttaman pandemian takia on voimassa 30.6.2021 asti väliaikainen säädös (Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi; 677/2020), jonka perusteella yhdistyksen hallitus voi sallia jäsenille etäosallistumisen, vaikka niiden säännöissä ei olisi erikseen sallittu etäosallistumista. 

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen tulee varmistua kokousedustajien oikeudesta edustaa jäsenyhtiötä.  Asemansa perusteella tämä oikeus on yhtiön hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla. Muiden edustajien tulee osoittaa oikeutensa valtakirjalla. Kokouksen etäosallistujien henkilöllisyys ja mahdolliset valtakirjat tarkastetaan etäkokouksen Teams-odotustilassa virallista henkilöllisyystodistusta näyttämällä, jonka jälkeen edustaja päästetään kokoukseen.

Asialista                                                                      

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
 3. Kokouksen sihteerin valinta
 4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen                     
 6. Hallituksen toimintakertomus 2020
 7. Tilinpäätös 2020
 8. Tilintarkastajien kertomus vuodelta 2020
 9. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020
 10. Vaalitoimikunnan jäsenten valinta
 11. SKOL ry:n sääntömuutos, toinen käsittely
 12. Muut mahdolliset asiat
 13. Kokouksen päättäminen

SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIYRITYKSET SKOL RY

Hallitus

Kokouskustu ja materiaalit ladattavissa täältä.

 

 

SKOL vuosikokous 2021 (vain jäsenille)