paperi

Työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset ja KSE-konsulttipalkkioiden tarkistukset 1.4.2023 alkaen

Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 2013 kohdan 5.7.1 mukaisesti tarkistetaan voimassa olevien sopimusten konsulttipalkkioita työmarkkinajärjestöjen sopimukseen perustuvien palkka-, sosiaali- tai muiden kustannusten muutoksia vastaavasti kustannusten muutosajankohdasta alkaen, jos konsulttisopimuksessa ei muuta ole sovittu.

Sovitut palkankorotukset ovat kahden vuoden aikana yhteensä 6,0 prosenttia, ja lisäksi ensimmäisenä sopimusvuonna ylemmille toimihenkilöille maksetaan kustannusvaikutukseltaan 1,0 prosentin suuruinen kertaerä. Kertaerä maksetaan kuluvan vuoden maaliskuussa. Lisäksi viimeistään 1.4.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta palkantarkistuksiin käytetään kustannusvaikutukseltaan 3,5 prosentin potti työnantajan palkkapolitiikan mukaisesti. Työnantajan tulee varmistaa, että jokaisen ylemmän toimihenkilön palkka luontaisetuineen korottuu vähintään 3,0 prosenttia.

Vuoden 2023 palkantarkistusten pysyvästi voimaan tulevasta yhteismäärästä, 3,5 %:sta, KSE-kirjauksen mukaisesti korotukseen oikeuttavana kustannusmuutoksena huomioidaan työpalkkojen ja sosiaalikustannusten osuus 73 % kaikista kustannuksista eli 2,6 %, jonka lisäksi sosiaalikustannusten muutoksen vaikutus vuodenvaihteessa on + 0,3 %. Näin ollen KSE 2013 kohdassa 5.7.1 tarkoitettu kustannusten muutos 1.4.2023 on + 2,9 %.

Aiemmat hyväksytyt KSE-korotukset ovat olleet 1.3.2022 alkaen 1,6 % ja 1.2.2021 alkaen 1,8 %.