Jäsenyys

Jäseneksi hakeminen

Yhdistyksen jäseneksi hyväksymistä haetaan kirjallisesti liiton hallitukselta täyttämällä ja lähettämällä alla olevasta linkistä ladattava jäsenhakemus. Jäsenyys voi alkaa joko vuoden 2025 alusta, jolloin hakemukset tulisi toimittaa 29.11.2024 mennessä, tai 1.7.2024, jolloin hakemukset tulisi toimittaa 17.5.2024 mennessä. Yhdistyksen hallitus käsittelee jäsenhakemukset pääsääntöisesti vuosittain kesä- ja joulukuussa pidettävissä kokouksissaan.

Hakijan tulee täyttää liiton sääntöjen 4 §:ssä esitetyt vaatimukset sekä toimia kansainvälisen konsulttijärjestö FIDICin eettisten sääntöjen mukaisesti. Hakulomakkeet voi ladata alla olevista linkeistä tai tilata SKOLista sähköpostitse osoitteesta skolry@teknologiateollisuus.fi, jonne myös täytetyt hakemukset toimitetaan.

Jäsenhakemus

Jäsenmaksut

Yhdistyksen syyskokous päättää vuosittain seuraavan vuoden jäsenmaksusta. Jäsenmaksun suuruus perustuu jäsenyhteisön vuoden alun Suomessa työskentelevien kokoaikaisten (vähintään 50 % työajasta) henkilöiden määrään ja konsernisäännön puitteissa kaikki toimialalla toimivat konserniyhtiöt kuuluvat jäsenyyden piiriin. Jäsentiedot kerätään vuosittain huhtikuussa ja jäsenmaksujen laskutus tapahtuu yhdessä erässä kesäkuussa. 

Henkilöryhmittely 2023

Liittoon liittyvien jäsenten osalta noudatetaan sääntöjen 10 §, eli vuoden alusta liittyvä maksaa koko jäsenmaksun, ja toisen vuosipuoliskon aikana liittoon otettavat maksavat puolet jäsenmaksusta. Liittymismaksua ei ole vakiintuneen käytännön mukaan peritty. Hallituksen aiempaan linjaukseen perustuvan konsernisäännön nojalla SKOLiin tulee liittyä kaikkien samassa konsernissa suunnittelu- ja konsultointitoimintaa harjoittavien yksiköiden ja yhtiöiden, ja niiden on mahdollista oman valintansa mukaan olla jäsenenä joko yhdessä, erikseen tai näiden yhdistelmänä ja koko konsernin toimialalla työskentelevä henkilöstö ilmoitetaan jäsenmaksuperusteeseen.

Eroaminen

Eroilmoitukset tulee toimittaa hallitukselle helmikuun loppuun tai syyskuun loppuun mennessä riippuen siitä, milloin  eron halutaan astuvan voimaan (30.6 tai 31.12). Eroilmoitukset käsitellään ja hyväksytään hallituksen maaliskuun ja lokakuun kokouksissa.

Jäsenyritysten keskinäisessä fuusio- ja yrityskauppatilanteessa alkuvuonna ostettavan yrityksen henkilöstö voidaan joko lisätä ostajan jäsenmaksuperusteeseen tai periä fuusion takia erovalta yritykseltä puolen vuoden jäsenmaksu. Jos yrityskauppa tapahtuu loppuvuodesta, ilmoittaa vastaanottava jäsenyritys ostetun yrityksen henkilöstön omassa jäsenmaksuperusteessaan seuraavan vuoden alusta lukien.

Työmarkkinatoiminta ja jäsenpalvelut

Työmarkkinatoiminnasta vastaavat Teknologiateollisuus ry ja Teknologiateollisuuden työnantajat ry. Nämä palvelut (TES- ja työsuhdeneuvonta) saa käyttöönsä liittymällä Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi, lisätietoja https://teknologiateollisuus.fi/fi/jasenet/jasenhakemus. 

Työehtosopimukset neuvottelee Teknologiateollisuuden työnantajat ry, johon voi liittyä myös erikseen, jos haluaa varmistaa, että yritys kuuluu normaalisitovien työehtosopimusten piiriin, Liity jäseneksi | Teknologiateollisuuden työnantajat ry (teknologiatyonantajat.fi. Jäsenvaatimuksena on Teknologiateollisuus ry:n jäsenyys, erillistä jäsenmaksua ei peritä.

Työsuhdepalvelu on hankittavissa myös lisenssipohjaisesti, http://teknologiateollisuus.fi/fi/tyomarkkinat/apua-tyosuhdeasioihin.

Jäsenyyttä, jäsenetuja ja jäsenpalveluja koskeviin tiedusteluihin vastaa toimitusjohtaja Helena Soimakallio: +358 40 550 7706 / helena.soimakallio(at)teknologiateollisuus.fi.

Esite SKOL ry