Pää- ja sivutoimialat

Pää- ja sivutoimialat

Päätoimiala

Toimiston asiantuntemuksen tulee kattaa valtaosa toimialan määrittelyyn kuuluvista tehtävistä.

Toimialan vastuuhenkilöiden tulee omata jäsenyysvaatimukset täyttävä koulutus ja kokemus kyseiseltä toimialalta. Henkilö voi olla vastuuhenkilönä korkeintaan kahdella päätoimialalla.

Päätoimialalta tulee olla jatkuvasti toimeksiantoja viimeisten kolmen vuoden ajalta.

Toimialan volyymin tulee olla vähintään yhden henkilön vuosittain tekemää työmäärää vastaava viimeisen vuoden ajalta.

Toimialojen JOK, KUT, TUK ja VAT yhteydessä tulee ilmoittaa myös ne tekniset toimialat, jotka palvelut käsittää (esim KUT/LVI).

Sivutoimiala

Toimiston asiantuntemuksen tulee kattaa jokin osa toimialan määrittelyyn kuuluvista tehtävistä.

Toimialan vastuuhenkilöllä tulee olla jäsenyysvaatimukset täyttävä koulutus ja kokemus kyseiseltä toimialalta. Sama henkilö voi olla vastuuhenkilönä yhden päätoimialan lisäksi vain kahdella sivutoimialalla. Vastuuhenkilönä voi olla yhteensä kolmella pää- ja sivutoimialalla.

Sivutoimialalta tulee olla toimeksiantoja viimeisen kolmen vuoden ajalta ja toimialan volyymin tulee olla vähintään yhden henkilön vuotuista työmäärää vastaava viimeisen kolmen vuoden ajalta.