SKOL ry

neuvottelu

SKOL ry on suunnittelu- ja konsultointialan yritysten toimialajärjestö. Edistämme hyvää suomalaista suunnittelua ja konsultointia, joka ratkaisee yhteiskunnan ja elinkeinoelämän merkittäviä tulevaisuuden haasteita. SKOL on Teknologiateollisuuden jäsen ja suunnittelu- ja konsultointiala on yksi Teknologiateollisuuden viidestä päätoimialasta.

SKOL ry:n toimisto sijaitsee osoitteessa Eteläranta 10, 00130 Helsinki.

SKOLiin kuuluu yli 140 yritystä, jotka työllistävät noin 20 000 henkeä. Työllistämisen näkökulmasta suurin sektori on teollisuus, toiseksi suurin on talonrakentaminen ja kolmantena tulee infrasektori. Tarkempia tietoja SKOLin jäsenyritysten toimialajakaumasta ja henkilöstömääristä löydät SKOLin liikevaihtotilastosta.

SKOLin tehtävänä on muun muassa

  • edistää suunnittelu- ja konsultointialan toimintaympäristön kehittymistä vaikuttamalla jäseniä koskevaan lainsäädäntöön, viranomaismääräyksiin ja -käytäntöön sekä vallitsevaan sopimus- ja toimintakulttuuriin.
  • edistää asiakkaille lisäarvoa tuottavien kumppanuuksien syntymistä SKOLin jäsenyritysten ja asiakkaiden välillä.
  • vaikuttaa yliopisto- ja ammattikorkeakoulutuksen sisältöön ja opiskelijamääriin.
  • parantaa suunnittelu- ja konsultointialan vetovoimaisuutta parhaiden osaajien saamiseksi alalle.
  • edistää jäsenyritysten kansainvälistymistä.
  • toimia näkyvänä ja arvostettuna edunvalvojana osana Teknologiateollisuutta.   

Jäsenyrityksemme toimivat puolueettomasti, riippumattomasti ja yhteiskunnan asettamien velvoitteiden mukaisesti sekä noudattavat toiminnassaan SKOLin eettisiä sääntöjä.   

SKOL ry toiminnan esite

SKOL toiminta ja palvelut