Jyrki Keinänen

Suunnittelu- ja konsulttialaan luotetaan, kiinnostus työskennellä alalla kasvaa

Blogi, Jyrki Keinänen

Suunnittelu- ja konsulttialan yrityksiin luotetaan. Alan perinteisestikin hyvä maine on entisestään kohentunut niin vastuullisuuden, johtamisen, innovaatioiden kuin muillakin maineen osa-alueilla. Tämä todettiin SKOLin tuoreessa, T-Median toteuttamassa mainetutkimuksessa.

Talouden ja maailmanpoliittisen epävarmuudenkin keskellä, ehkä erityisesti silloin, on tärkeä pysähtyä kuulemaan sidosryhmiä. Nyt arvionsa alan maineesta antoivat merkittävimmät päättäjät ja asiakkaat.

Ilahduttavin havainto oli, että kiinnostus työskennellä suunnittelu- ja konsulttialalla on noussut huomattavasti. Vastaavia merkkejä voi nähdä myös työnantajakuvatutkimuksissa. Tekniikan alan opiskelijat nostavat ihanteellisimpien työnantajien joukkoon jo kolme suunnittelu- ja konsulttialan yhtiötä. Aiempina vuosina Universumin opiskelijatutkimuksissa top 10 -rankingiin on mahtunut yksi alan työnantaja.

Tekniikan alan terävimmän kärjen päätyminen suunnittelu- ja konsulttialalle on laatutekijä, joka palvelee asiakkaita ja koko yhteiskuntaa. Erinomaisia olosuhteita, hyvinvointia ja houkuttelevuutta on tärkeä kehittää työyhteisöissä, jotta arvontuotto kehittyy.  

Suunnittelu- ja konsulttialan yritysten toiminta arvioidaan avoimeksi, läpinäkyväksi ja vastuulliseksi. Luomme teknologioita, mutta toiminta on ihmislähtöistä. Alalla voi tehdä monipuolista ja merkityksellisestä työtä, ja ratkoa konkreettisesti globaaleja ympäristö- ja sosiaalisia haasteita. Suunnittelun kädenjälki, joka luonnollisesti vaihtelee eri hankkeissa, on kansainvälissä selvityksissä osoitettu olevan selvästi suurin koko arvoverkon toimijoista.

Yhteisenä kehitysalueenamme on tuotteisiin ja palveluihin liittyvien mielikuvien parantaminen. Työtä on edessä myös yhteiskunnallisen merkityksen näkyväksi tekemisessä ja kasvattamisessa.

Jyrki Keinänen
Jyrki Keinänen SKOLin puheenjohtaja