Konsulltipäivä 2024
Uutinen

Konsulttipäivä 2024: Mistä osaajia alalle ja kuinka lisäämme pitovoimaa?

Suunnittelu- ja konsultointialan toimialajärjestön SKOL ry:n järjestämässä Konsulttipäivässä 24.4. esiteltiin valmistuneen SKOL osaajatarveselvityksen tulokset sekä kuultiin puheenvuoroja monimuotoisuudesta sekä kansainvälisten osaajien rekrytoinnista. Etelärannassa järjestetyn seminaarin teemana oli alan muuttuvat osaajatarpeet.

Konsulttipäivän seminaarin avauspuheenvuorossa SKOL hallituksen puheenjohtaja Maija Jokela painotti nuorten osaajien merkitystä.

”Vaikka suhdanteen olisivat laskussa, täytyy meidän parhaamme mukaan pyrkiä tarjoamaan nuorille alalla opiskeleville tai sieltä valmistuville mahdollisuuksia kerryttää työkokemusta alamme yrityksissä. Meillä ei ole varaa menettää huonosta suhdanteesta huolimatta näitä osaajia muille toimialoille”, Muistutti Jokela puheenvuorossaan.

Juuri valmistunut suunnittelu ja konsultointialan osaamisselvitys osoitti, että tarve osaajista suunnittelu ja konsultointialalla kasvaa noin 1000 osaajalla seuraavan viiden vuoden aikana. Osaajapulan lisäksi SKOLin tuottamasta selvityksestä ilmenee, että osaamisen tason heikentyminen nostaa myös selvitykseen vastanneiden joukossa huolta, kertoi osaamisselvityksen taustalla toiminut konsultti Samuel Rintamäki esityksessään.

Teknologiateollisuudessa osaajatarpeeseen herätty yhteistyöhankkeella, jonka tarkoituksena olisi nopeuttaa intialaisten osaajien rekrytointia suomalaisiin teknologia-alan yrityksiin. Teknologoateollisuuden johtava asiantuntija Eero Manninen esitteli puheenvuorossaan yhteishankkeen taustoja, joissa kasvava osaajatarve on nostanut esille tarpeen luoda toimivia tapoja, joilla saimme kovatasoisia insinööriosaajia houkuteltua myös ulkomailta Suomeen.

Vaikka osaajia saadaankin rekrytoitua ulkomailta ja näin paikattua kasvaa osaajatarvetta, tulee yrityskulttuuriin ja toimintatapojen olla myös kunnossa, jotta saamme osaajat pidettyä alamme yrityksissä. Swecolla tähän monimuotoisuus ja pitovoimateemaan on herätty kehittämällä sisäisiä toimintatapoja niin, että erilaiset tarpeet tulisi paremmin huomioitua työyhteisössä sekä työkulttuuria kehitettyä monimuotoisuutta paremmin huomioivammaksi. ”Pienilläkin teoilla ja muutoksilla voi olla erittäin merkittävä vaikutus”, huomautti Swecon vastuullisuusjohtaja Iida Vakkuri puheenvuorossaan.

Monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden merkitystä korosti puheenvuorossaan myös Telia Finlandin muutosjohtaja Piia Simpanen. Hän kannusti yhdessä tekemiseen, rohkeuteen puhua ja tarvetta kehittää osallistavaa työkulttuuria. Monimuotoisuuden parempi huomiointi yrityksissä palvelee meitä jokaista ja vahvistaa meidän jokaisen viihtyvyyttä työelämässä.

SKOLissa monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden merkitykseen työelämän kehittämiseksi sekä pito- ja vetovoiman näkökulmista on myös huomioitu. SKOL hallitus on päättänyt nostaa teemaa vahvemmin esille ja tarkoitus onkin selvittää alan kypsyyttä tässä teemassa. Selvityksen lisäksi tarkoitus on asettaa selkeät tavoitteen teeman edistämiseksi alalla sekä kehittää työkaluja alan ja jäsenyritysten käyttöön.

 

Konsulttipäivän esitykset löydät alta:

SKOL Osaamisselvityksen tulokset, Samuel Rintamäki Ramboll

Osaajia Intiasta, Eero Manninen Teknologiateollisuus ry

Monialaisen ja kansainvälisen konsulttiyrityksen osaajatarpeet, Vastuullisuusjohtaja Iida Vakkuri Sweco

Monimuotoisuus, osallistaminen ja vetovoima teknologia-aloilla/ Change manager, people & culture Piia Simpanen, Telia Finland