Maija Jokela
Uutinen

Maija Jokelasta suunnittelu- ja konsultointiyritysten etujärjestön puheenjohtaja 2023

Rambollin toimitusjohtaja Maija Jokela on valittu Suunnittelu- ja konsultointialan toimialajärjestön SKOL ry:n hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2023.

Maija Jokela on toiminut Rambollin toimitusjohtajana vuodesta 2021 lähtien. SKOL ry:n hallituksen jäsen hän on ollut vuosina 2018–2021 sekä toiminut vuonna 2021 hallituksen varapuheenjohtajan roolissa.

Jokela on tunnettu rakennusalan vaikuttaja. Hän on toiminut koko työuransa rakennusalan konsultoinnissa ja johtanut myös suuria hankkeita ja asiantuntijatiimejä. Jokela on omalla esimerkillään rohkaissut opiskelijoita tekniikan alan opintoihin ja kannustanut vahvasti jo alalla toimivia nuoria pyrkimään urallaan eteenpäin.

Jokelan mielestä suunnittelu- ja konsultointialan yrityksillä on merkittävä rooli suunnannäyttäjinä nopeasti muuttuvassa maailmassa.

–Hyvällä suunnittelulla ja konsultoinnilla on merkittävä rooli globaalien kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa. Taloudellisesti epävarmoina aikoinakin meidän suunnittelijoiden ja konsulttien täytyy uskaltaa ehdottaa uutta asiakkaillemme, innovoida, uudistua itse ja verkostoitua niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Kun onnistumme luomaan kestävästi arvoa asiakkaillemme, menestymme, Maija Jokela toteaa.

Helsingissä 24.11.2022 pidetyssä yhdistyksen syyskokouksessa varapuheenjohtajiksi jatkokaudelle valittiin maajohtaja Kalle Rasinmäki (AFRY Finland oy) ja maajohtaja Markku Varis (Sweco Finland oy).

Puheenjohtajiston lisäksi hallitukseen valittiin toimitusjohtaja Jukka Ahonen (Akukon Oy), partner Aki Davidsson (Arkkitehdit Davidsson Tarkela oy), toimitusjohtaja Heikki Haasmaa (Sitowise Oy), toimitusjohtaja Mikko Vaahersalo (Rejlers oy), toimitusjohtaja Janne Ketola (Rakennuttajatoimisto HTJ oy), toimitusjohtaja Sakari Koivuniemi (Citec Oy) ja toimitusjohtaja Harri Yli-Villamo (WSP Finland Oy).

 

SKOL hallitus 2023

Puheenjohtaja Maija Jokela, toimitusjohtaja Ramboll Finland Oy

Varapuheenjohtaja Kalle Rasinmäki, maajohtaja AFRY Finland oy

Varapuheenjohtaja Markku Varis, maajohtaja Sweco Finland oy

 

Jäsen Jukka Ahonen, toimitusjohtaja Akukon Oy

Jäsen Heikki Haasmaa, toimitusjohtaja Sitowise Oy

Jäsen Mikko Vaahersalo, toimitusjohtaja Rejlers Oy

Jäsen Aki Davidsson, toimitusjohtaja Arkkitehdit Davidsson Tarkela oy

Jäsen Janne Ketola, toimitusjohtaja Rakennuttajatoimisto HTJ oy

Jäsen Sakari Koivuniemi, toimitusjohtaja Citec oy ab

Jäsen Harri Yli-Villamo, toimitusjohtaja WSP Finland oy

 

Lisätiedot

Puheenjohtaja Maija Jokela, puhelin 040 7541345

Toimitusjohtaja Helena Soimakallio, puhelin 040-550 7706