paperi
Uutinen

Alkuvaiheen TATE-suunnitteluprosessi kehittyy

29.4.2021 klo 11.32
SKOL ry Energia ja talotekniikkaryhmä on julkaissut päivityksen vuonna 2018 tehtyyn prosessikuvaukseen ”TATE-mallinnus rinnakkaisen suunnittelun ja toteutuksen hankkeissa”.

Päivitetyssä versiossa on huomioitu kokemukset hankkeista ja tarkennettu tehtäväsisältöjä yleissuunnittelu- ja yleissuunnittelun täydennysvaiheessa.

Päivitysversio selkeyttää taloteknisen suunnittelun tehtäviä alkuvaiheen suunnittelussa sekä mahdollistaa talotekniikkaurakoitsijan valitsemisen määrätietoihin perustuen ennen, kuin hankkeen toteutustason tietomallinnusta on aloitettu.

Ensisijaisesti kehitysehdotus on tehty projektinjohtourakoita ja julkista rakentamista silmällä pitäen.

Pääpiirteittäin isoimmat kehitysaiheet ovat:

  • Uusi hankevaihe; ”Yleissuunnitelman täydennys”, jonka materiaalilla haetaan TATE-urakoitsija hankkeeseen, suunnittelijan tuottamiin määrätietoihin perustuen
  • Uuden tilaosan määrittely; puolikiinteä perusosa
  • Toteutustason tietomallisuunnittelu ja hankinnat synkronoituna rakentamisen aikatauluun, edeten lohkokohtaises

Edut:

  • Suunnittelija pystyy tuottamaan asennuskelpoisen, koordinoidun ja yhteensovitetun tietomallin urakoitsijalle
  • Asennuskelpoinen tietomalli pystytään tekemään heti niillä tuotteilla, jotka TATE-urakoisija asentaa kohteeseen
  • Urakoisijalla on suurempi vaikutusmahdollisuus asennusteknisiin ratkaisuihin
  • Vähentää muutossuunnittelua rakentamisvaiheessa

 

Yleissuunnitteluvaihe ei pääsääntöisesti muutu mitenkään, mutta suunnittelijan tuottaman aineiston sisältöä kuvataan ehdotuksessa tarkemmin.

Lisätietoja:
Granlund Oy
Tero Järvinen
Kehitysjohtaja
tero.jarvinen@granlund.fi

 

Powerpoint esitys sisällöstä sekä tehtävien kuvaukset:
SKOL_TATE_PJU_suunnittelu_202104.pdf

Vuoden 2018 prosessikuvaus päivitettynä:
SKOL_TATE_mallit-rinnakkainen_suunnittelu2021.pdf