EFCA Future Leaders
Uutinen

Ilmoita yrityksesi lahjakas suunnittelu- ja konsultointialan ammattilainen mukaan EFCAn Future Leaders -kilpailuun!

18.1.2023 klo 10.58
The European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA) on avannut neljännentoista kerran pidettävän kansainvälisen EFCA Future Leaders –kilpailun. Haku kilpailun Suomen esikarsintaa varten on auki 03.03.2023 klo 12.00 asti.

EFCA Future Leaders -kilpailu on suunnattu 35-vuotiaille ja sitä nuoremmille suunnittelu- ja konsultointialan ammattilaisille, jotka työskentelevät kansalliseen yhdistykseen kuuluvissa jäsenyrityksissä. Kilpailun tarkoituksena on tuoda esille Euroopan seuraavan sukupolven johtajien ammatillista osaamista sekä taitoja. Kilpailu pyrkii tuomaan myös esille suunnittelu- ja konsultointialan monimuotoisuutta sekä lisäämään kilpailun avulla alan kiinnostavuutta. 

SKOLin jäsenyrityksillä on nyt loistava mahdollisuus nimetä kilpailuun mukaan heillä työskenteleviä lahjakkaita 35-vuotiaita tai sitä nuorempia suunnittelu- ja konsultointialan ammattilaisia. 

Tämän vuoden EFCA Future Leaders -kilpailu on erityinen, sillä vuosi 2023 on Euroopan taitojen vuosi! Toimialallamme ammattilaisten tulee hallita laaja-alaisesti erilaisia taitoja ja osaamista pystyäkseen vastaamaan yhteiskunnan heille asettamiin odotuksiin. Kilpailun avulla haluamme nostaa suunnittelu- ja konsultointialan ammattilaisten osaamista sekä tehdä alasta houkuttelevan tulvaisuuden nuorille osaajille!

Tänä vuonna teema, joita suomalaisten kilpailijoiden olisi hyvä painottaa ovat osaaminen sekä alamme yhteiskunnallinen merkittävyys. Nousevia teemoja tällä hetkellä Euroopassa ovat energia, vety, kriittinen infrastruktuuri, puolustus sekä vihreä siirtymä.

Palkinnot

Kilpailun voittaja kutsutaan mukaan kesäkuussa 2023 Istanbulissa järjestettävään konferenssiin EFCAn kustantamana. Kustannukset sisältävät matkat sekä majoituksen. Toiseksi ja kolmanneksi tulleet kilpailijat palkitaan ECFAn konferenssiin osallistumista varten 500 euron arvoisella avustuksella.

Tuomaristo palkitsee myös osan kilpailijoista kunniamaininnalla. Kunniamaininnan saaneiden projektit sekä nimet julkistetaan EFCAn sivuilla.

Kilpailuun nimeämisen ehdot:

1. Ikäraja kilpailuun on 35 vuotta

2. Ehdotetulla on tavoite tulla johtajaksi tai toimia johtavassa asemassa. Ehdotettu osoittaa vahvaa halua edistää omaa urakehitystänsä.

3. Ehdokas on antanut ammatillisen panoksensa vähintään yhteen mielenkiintoisen projektiin:

a) Omalla asiantuntija-alueellaan, esimerkiksi uusi muotoilu ja/tai

b) Ammattiallisen roolinsa kautta (johtaja) sekä kehittänyt projektissa esimerkiksi ympäristöystävällisiä, innovatiivisia, kestäviä, energiaa tai kustannuksia säästäviä ratkaisuja.

Arviointikriteerit:

Tuomaristo, joka koostuu EFCAn hallituksen jäsenistä yhdessä edellisen kilpailun voittajan kanssa, perustaa päätöksensä seuraaviin arviointiperusteisiin:

• Tähänastiset saavutukset: asema yrityksessä, palkinnot, koulutus jne. suhteutettuna ehdokkaan ikään.

• Ehdokkaan kyky kommunikoida tehokkaasti asiakkaan kanssa

• Innovatiivisuuden ja kestävän kehityksen elementit esitellyssä hankkeessa

• Ehdokkaan linjapäällikön/asiakkaan/loppukäyttäjän merkinnät

• Ehdokkaan kontribuutio suunnittelu- ja konsultointialalle sekä toimialayhdistykselle

Ehdokkaita rangaistaan liian pitkästä hakemuksesta, merkityksettömän tiedon lisäämisestä hakemukseen tai muulla kuin englannin kielellä toimitetusta materiaalista.

Miten osallistua kilpailuun?

Jokainen SKOLin jäsenyritys voi ilmoittaa yrityksestään kolme edokasta mukaan esikarsintaan.  Esikarsinnan jälkeen max. 5 valittua ehdokasta ilmoitetaan Suomesta mukaan varsinaiseen EFCAN kansainväliseen kilpailuun.

Ehdokkaan ilmoittaminen mukaan esikarsintaan tapahtuu viimeistään perjantaina 03.03.2023

klo 12.00 mennessä lähetetyllä esikarsintahakulomakkeella. Esikarsintalomake tulisi lähettää sähköpostilla osoitteeseen noora.kuparinen@teknologiateollisuus.fi .

Esikarsinnassa käytetään kevennettyä versiota EFCAN Future Leaders -kilpailun varsinaisesta lomakkeesta. Esikarsinta lomakkeen löydät liitteistä. Esikarsintalomakkeessa pyydetään ehdokkaan henkilötietoja sekä projektikuvausta hankkeesta/projektista, jolla kilpailuun osallistutaan. Projektikuvausta koskevan osion vastaukset eivät saa ylittää yhtä A4 sivua. Esikarsintalomake tulee täyttää englanniksi. Muut liitteet kuten CV:n ja referenssiluettelon voi halutessaan lähettää  Suomeksi.

Suomen osalta kilpailuun ilmoitettavien ehdokkainen valinta tehdään 15.03.2023 mennessä. Esikarsinnassa valittujen ehdokkaiden tulee täyttää varsinainen Future Leaders -kilpailun lomake kokonaisuudessaan viimeistään 30.03.2023 mennessä. Esikarsinnasta valituille ehdokkaille ilmoitetaan tästä vielä erikseen.

Huomioithan , että kilpailijat jotka ovat kiinnostuneet jättämään hakemuksensa myös FIDICin Futere Leaders -kilpailuun tulisi täydentää EFCA-hakemustaan ​​seuraavilla kahdella lisävaatimuksella:

• Oma panos ja osallisuus suunnittelu- ja konsultointialalla

• Osallistuminen suunnittelu- ja konsultointialan yhdistysten toimintaan

 

Liitteet ja lomakkeet

kilpailun ohjeet

Esikarsintalomake

Kilpailun alkuperäinen tiedote

Kilpailun lomake varsinaista kansainvälistä kilpailua varten (Suomen esikarsinnasta jatkoon päässeille kilpailijoille)