Suhdannekatsaus
Uutinen

Infrasuhdanne 2020 - 2021: Infrarakentaminen vielä vilkasta – kunnissa säästöpaineita

2.10.2020 klo 11.40
Infrarakentaminen säilyy korkealla tasolla vuonna 2020 COVID‐19 viruksen aiheuttamasta poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta. Valtion 2020 budjetin ja lisäbudjetin ansiosta sekä urakoitsijoiden että suunnittelijoiden kapasiteetti on hyvin käytössä. Uudistalonrakentaminen on ollut ennakoitua vilkkaampaa ja perusväylänpitoon on osoitettu lisää rahoitusta. Vuodelle 2021 odotetaan supistumista, mutta taso säilyy edelleen korkeana. Laskussa ovat talonrakentamisen pohjatyöt sekä katu‐, maantie‐, vesi‐ ja lentoliikenteen investoinnit. (Infrasuhdanteet 2020–2021; 1.10.2020)