thumbs up
Uutinen

JÄSENYRITYSTEN ASIAKASTUTKIMUS 2021: Asiakastyytyväisyys pysynyt erinomaisella tasolla

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry teetti  vuoden alussa 2021 jäsenyritysten asiakastutkimuksen, jonka käytännön toteutuksesta vastasi Innolink. Tutkimuksella kartoitettiin SKOL:n jäsenyritysten asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä sekä samalla koko toimialan vahvuuksia ja kehityskohteita. Puhelinhaastatteluina toteutettuun tutkimukseen haastateltiin 532 jäsenyritysten asiakasta.

Teetetyn tutkimuksen tulokset osoittavat suunnittelu- ja konsultointialan yritysten palveluita hyödyntäneiden asiakkaiden tyytyväisyyden pysyneen erinomaisella tasolla. Vastanneista asiakkaista 76% kertoi olevansa valmiita valitsemaan saman toimittajan uudelleen ja 54% vastanneista suosittelisi yritystä kollegoilleen. Vastanneista osa kertoi myös jo suositelleensa yritystä.

Asiakkaista myös suurin osa arvioi, että yritykset ovat merkittävässä asemassa toimialallaan alan kehityksessä seuramaalla innovatiivisten ratkaisujen kehitystä ja olemalla siinä mukana.

Arvioinnissa asiakkaat nostivat toimivan yhteistyön sekä henkilöstön asiakaspalveluasenteen ja ammattitaidon merkittävimmiksi tekijöiksi  koettuun asiakastyytyväisyyteen.

Lue tutkimusten tulokset täältä:

Tulostiedote löytyy osoitteesta https://www.innolink.fi/case/skol-astu-2021/

Salasana: Skol2021