työmarkkinat
Uutinen

Kehitä myyntitaitojasi ja verkostoidu!

21.1.2022 klo 8.00
Vuosi sitten SKOL ja Pro Growth Consulting Oy kehittivät yhdessä uuden koulutusohjelman, jonka tavoitteena on kehittää myynti- ja markkinointiosaamista suunnittelu- ja konsultointiyrityksissä ja auttaa niitä näin vahvistamaan kilpailukykyään. Nyt erinomaisen vastaanoton saanut ohjelma käynnistyy uudestaan, ja mukaan mahtuu jälleen 24 osallistujaa.

Suunnittelu- ja konsultointialan myynti sisältää monia erityispiirteitä: myydään monimutkaisia ratkaisuja, asiakkaiden tarpeiden ja liiketoiminnan ymmärtäminen on avainasemassa ja myyntisyklit ovat usein pitkiä. Asiakkaina on yritysten lisäksi paljon julkisia organisaatiota, joten julkisten hankintojen tuntemus on tärkeää. Kestävä arvonluonti on yhä tärkeämpää, ja sen ymmärtäminen on avainasemassa kilpailukyvyn säilyttämisessä. Juuri näitä teemoja käsitellään maaliskuussa käynnistyvässä Asiantuntijapalveluiden myynti -koulutusohjelmassa.

Koulutus on suunnattu SKOL ry:n jäsenyrityksille ja se sisältää 12 koulutuspäivää maaliskuun ja marraskuun välillä. Ohjelman aikana käydään läpi mm. yrityksen kasvustrategia ja kasvun suunnittelu, kestävä arvonluonti sekä kestävät hankinnat ja vastuullisuus ratkaisumyynnin keinoin, myyntikäyttäytyminen ja myyntipsykologia, myyntiprosessi sekä markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen. Koulutuspäivät kestävät puoli päivää, ja niihin voi osallistua etänä.

Osallistujat saavat koulutuksesta valmiita suunnitelmapohjia ja oppivat myynnin, joita voi heti hyödyntää​ jokapäiväisessä työssä. Verkostoituminen ja muilta osallistujilta oppiminen on myös oleellinen osa koulutusta. Koulutusohjelma tarjoaa yrityksen avainhenkilöille mahdollisuuden pysähtyä yrityksen suunnitelmallisen kehittämisen äärelle – asia, joka hyvin helposti jää kiireessä tekemättä.

SKOLin kehityspäällikkö Matti Kiiskinen luonnehtii koulutusta näin:

”Koulutusohjelma on monipuolinen ja osallistava kokonaisuus, jota voin lämpimästi suositella kaikille jäsenyrityksillemme koosta ja toimialasta riippumatta. Olemme yhteistyössä Pro Growthin kanssa koonneet vuonna 2021 toteutetun, erinomaisen osallistujapalautteen saaneen ohjelman pohjalta kehitetyn sisällön, joka auttaa vastaamaan suunnittelu- ja konsultointimarkkinan yhä vaativampiin asiakkuuksien, markkinoinnin ja kansainvälistymisen haasteisiin. Vahvoina uusina teemoina ovat kestävä kehitys ja vastuullisuus, joihin perehdytään alan parhaiden asiantuntijoiden johdolla ja joista kuullaan myös tilaajaorganisaatioiden tuoreimpia näkemyksiä.”

Lisää tietoa ja ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä.