vihreä energia
Uutinen

Kestävä suunnittelu luo asiakkaalle ja yhteiskunnalle monipuolisesti arvoa

12.5.2021 klo 9.14
Aalto-yliopiston energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Kristofer Mäkinen tutki kandidaatintyössään suunnitteluyritysten työn merkitystä kestävän kehityksen tavoitteille sekä sitä, minkälaista arvoa tavoitteet huomioiva suunnittelu luo asiakkaalle.

Merkittävää arvoa asiakkaalle ja tavoitteellisesti kestävämpää tulevaisuutta

Tutkimustulosten mukaan kestävä suunnittelu luo asiakkaalle sekä vastuullisuuteen että taloudelliseen suorituskykyyn liittyvää arvoa. Kestävä suunnittelu auttaa asiakasta saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa ja olemaan parempi yrityskansalainen. Tästä seuraavia hyötyjä ovat mm. ympäröivän yhteisön antama toimilupa yritykselle, pienempi ekologinen jalanjälki sekä paremmat työolosuhteet.

Kestävä suunnittelu mahdollistaa myös mm. korkeammasta energiatehokkuudesta seuraavat säästöt, pienemmät rakennus- ja elinkaarikustannukset, vastuullisuusmaineesta saadun kilpailuedun sekä työntekijöiden korkeamman työmoraalin positiivisen kehityksen.

Lisäksi kestävä suunnittelu luo yhteiskunnalle lisäarvoa ja on osa ratkaisua kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Kestävä suunnittelu voi mm. lisätä ihmisten viihtyvyyttä, pienentää yhteiskunnan ekologista jalanjälkeä sekä lisätä kestäviä innovaatiota.

Tutkimuksen tulos haastaa perinteiset hankintatavat

Tutkimuksen mukaan hankinta- ja sopimusmalleissa olisi painotettava enemmän laatua ja arvoa. Mäkinen nostaa muun muassa esille, että julkisen puolen hankinnoissa kestävän kehityksen painoarvoa tulisi lisätä.

– Tietoisuutta asiantuntija-, suunnittelu- ja konsultointipalveluiden tuottamasta asiakasarvosta tulee vahvistaa. Alan ansaintamallit ovat muuttumassa aikaveloituspohjaisesta työpanoksesta asiakkaalle tuotettavaan arvonlisään perustuviksi. Tähän tarvitaan myös uusia työkaluja, painottaa kehityspäällikkö Matti Kiiskinen SKOL ry:stä.

Tutkimuksessa käytiin läpi kolme esimerkkiä teollisuus-, rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelun toimialoilta. Kestävän suunnittelun lisäarvoa tarkasteltiin yritysten kolmoistilinpäätöksen avulla ja yhteiskunnallisen lisäarvon tuottoa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden avulla.

Ilmastotavoitteet vaativat konkreettisia ratkaisuja

Suomi on luvannut olevansa hiilineutraali maa vuoteen 2035 mennessä. Ympäristötavoitteiden sekä muiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kestäviä ratkaisuja.

Suunnitteluyrityksillä on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnan hyvinvointiin ja sen vaikutuksiin ympäröivää luontoa kohtaan. Suunnittelualan yrityksillä on kyky ja mahdollisuus sisällyttää asiakkaan toivomuksiin ratkaisuja, jotka tukevat kestävän kehityksen periaatteita. Elinkaaren alkuvaiheessa tehdyt kestävät ratkaisut ovat erityisen merkittäviä, sillä ne vaikuttavat koko tuotteen elinkaaren aikana ja täten mahdollistavat kestävän tuotteen käyttämisen pitkälle sen jälkeen, kun varsinainen suunnitteluosuus on jo ohi.

Kandityö toteutettiin vuoden 2020 aikana suunnittelu- ja konsultointialan toimialajärjestön SKOL ry:n kehityshankkeena.

Lue koko Kandityö tästä

 

Lisätietoja:

Kristofer Mäkinen

Puh. 0440555400
Sähköposti: kristofer.makinen@teknologiateollisuus.fi

Matti Kiiskinen, kehityspäällikkö SKOL ry

puh. 0400 717 130

matti.kiiskinen@teknologiateollisuus.fi