tietokone
Uutinen

Kestävän korjausrakentamisen täsmäkoulutus, 20 op

Kiinteistö- ja rakennussektorin päästövähennyspotentiaali on suuri. Jotta potentiaalista päästään toteumaan, tarvitaan osaamisen kasvattamista koko sektorilla sekä vahvaa yhteistyötä alan toimijoiden kesken. Korjausrakentamisella ja rakennetun ympäristön kunnossapidolla on merkittävä rooli kestävässä rakentamissa.

Koulutuspaketti vastaa omalta osaltaan vihreään siirtymään liittyvän rakennemuutoksen haasteisiin lisäämällä asiantuntemusta korjausrakentamisen, kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden suojelemisen osalta. Jatkuva oppiminen hyödyttää sekä opiskelijaa että työnantajaa. Tiettyjen kurssien kohdalla johdantokurssin osaamista voi syventää työelämälähtöisen projektityön toteuttamisella, mikä mahdollistaa opitun viemisen käytäntöön opiskelijan työpaikassa. Kannustamme myös ammatillisia oppilaitoksia kehittämään osaamistaan siten, että opetushenkilöstöllä on valmius huomioida uudet tietotarpeet perusopetuksessa.

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa verkko-opintoina. Opiskelijan on mahdollista valita joko koko koulutuspaketti (20 opintopistettä) tai koostaa yksittäisistä kursseista (1-3 opintopistettä/kurssi) haluamansa kokonaisuus. Kurssikokonaisuus on suunniteltu yhteistyössä mm. Rakennustuoteteollisuus RTT:n, RKL ry:n kanssa, ja toteutuksessa hyödynnetään asiantuntijoita ja vierailijaluennoitsijoita. Sama kurssikokonaisuus tullaan järjestämään myös ruotsinkielisenä. 

Kurssit ja aikataulut

Syksy 2024          

1.      Johdatus korjausrakentamisen sääntely-ympäristöön (2 op), viikko 36–40

2.      Korjausrakentamisen laadunhallinta (2 op), viikko 39–43

3.      Ympäristötieto ja hiilijalanjäljen laskenta korjausrakentamisessa (2 op), viikko 43–47 

4.      Luonnon monimuotoisuuden huomiointi rakentamisessa (2 op) & projektityö (1 op), viikko 45–49

5.      Investointilaskelmat ja elinkaariarvioinnit (1 op), viikko 47–50 

6.      Kuntoarviot, haitta-aineet ja esiselvitykset korjausrakentamisessa (2 op), viikko 48–51

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan koulutukseen