Konsulttipäivä 2022 700x
Uutinen

Konsulttipäivä 2022: KIRA-alalle kasvua ja mahdollisuuksia kansainvälistymiseen yhteisellä kasvuohjelmalla

Hybridinä järjestetyssä SKOLin Konsulttipäivässä 28.4. kuultiin puheenvuoroja eri KIRA-alan edustajilta KIRA-kasvuohjelman tarjoamista mahdollisuuksista kasvuun sekä haasteista, joita alan on tärkeää ratkaista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

KIRA-kasvuohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja Mika Soini avasi seminaarin esittelemällä vuoden alussa julkaistun KIRA-kasvuohjelman 2030. Alan toimijoiden yhteisenä ponnistuksena toteutettu KIRA-kasvuohjelma tunnistaa 13 eri kasvupotentiaalia alalle. Ohjelman yhteinen tavoite on kiteytetty muotoon toimiva, turvallinen ja kestävä rakennettu ympäristö 2030.

SKOLin puheenjohtaja Jyrki Keinänen pureutui esityksessään tarkastelemaan kasvuohjelman tavoitteita suunnittelu- ja konsultointialan näkökulmasta. Hän tunnisti merkittäväksi kasvun ja alan kehityksen hidasteeksi tällä hetkellä yhteiskäyttöisen datan puutteen. Datalla on merkittävä rooli siinä, että voimme ennakoida, ymmärtää ja vastata muutoksiin ja niiden luomiin tarpeisiin nopeammin.

Rakennusteollisuuden toimitusjohtaja Aleksi Randell kertoi esityksessään, että Rakennusteollisuuden oma strategia vuosille 2023–2028 on yhteneväinen KIRA-kasvuohjelmassa sanoitettujen tavoitteiden kanssa. Randell myös totesi, että alamme tulee mennä eteenpäin ja edistää yhteisiä viestejä eri arvoketjuissa kehityksen aikaansaamiseksi.

Jyrki Laurikainen RAKLin toimitusjohtaja nosti puheenvuorossaan esille, että viestintä on yksi merkittävä työkalu yhteisen muutoksen ja tavoitteiden eteenpäin viemiseksi. Hän myös nosti puheenvuorossaan esille, että KIRA-alan yksi merkittävä yhteinen rooli on taata arvonluonti hankkeiden koko elinkaaren ajalta.

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski kommentoi, että vaikka elämme nopeasti muuttuvassa maailmassa, rakennettu ympäristö on hyvin pystynyt ennakoimaan ja vastaamaan moniin muutoksiin. Olemme pystyneet vastaamaan alana esimerkiksi moniin vihreän siirtymän nostamiin tarpeisiin.
 

Katso tilaisuudesta tehty tallenne alta