webinaari
Uutinen

Konsulttipäivän webinaarissa pohdittiin alan vetovoimaa ja menestystekijöitä

29.4.2020 klo 15.11
SKOLin konsulttipäivä järjestettiin tänä vuonna teemalla Tulevaisuuden työ ja tekijät - kuinka ala menestyy maailman muutoksissa? Webinaarina pidetty tilaisuus keräsi runsaasti osallistujia. Konsulttipäivän webinaari järjestettiin 28.4.2020

Ensimmäisenä puhujana webinaarissa kuultiin A-Insinöörien toimitusjohtaja Jyrki Keinänen.  Keinänen toi puheenvuorossaan esille yritysmaailman esimerkkejä, kuinka johtamisella voimme vaikuttaa alamme menestykseen maailman muutoksissa.  

Keinänen nosti puheenvuorossaan esille yritystoiminnan menestyksen kannalta tärkeänä seikkana yritysten huolen pitäminen, että asiantuntijat pysyvät mukana teknologian kehityksessä ja ovat mukana muutoksen aallonharjalla. Tärkeänä hän myös nosti yhteistyön ja yhdessä tekemisen. 

– Muodostamme ryhmässä paremman voiman kuin yksin. Vaikka olemme yksilöitä, meidän tulee tunnistaa ja nähdä kaverimme ja toimia yhdessä, Keinänen sanoi. 

Hänen mukaansa kehu huomataan ja julkinen palaute on hyväksi. Huumori on myös tärkeä elementti. Sillä, että työntekijä pystyy vaikuttamaan asioihin, on myös suuri merkitys ihmisen motivaation kannalta.

Virheiden tekeminen ja epäonnistuminen on myös tärkeää hyväksyä osana uuden luomisen prosessia. 

– Innovaatiota ei synny, jos ei mennä rajoille, ilman virheitä et ole yrittänyt tarpeeksi. Aina ei vain voi onnistua, mutta se tulee vain hyväksyä, Keinänen muistutti. 

Tuomo Eloranta Aalto-Yliopistosta puhui muutosvastarinnasta ja -tarinoista muutoksen takana. 

Hänen mukaansa tulisi tunnistaa eri näkökulmat muutosvastarinnan takana. Näin voidaan kehittää muutosta paremmaksi. Dialogi eri näkökulmien kanssa parantaa prosessia. 

- Muutokseen liittyvät konkreettiset haasteet tulisi tunnistaa ja käydä läpi. Jos operatiivinen kriittinen näkökulma sivuutetaan jäävät parannuskohteet ja niiden huomiointi hyödyntämättä.  

Tärkeää on myös yrittää paremmin ymmärtää vastaääniä. Läpinäkyvyys ja avoin keskustelu tärkeää ja luo luottamusta.  

– Kun ihmiset kokevat, että he saavat näkemyksensä kuuluviin, organisaatioon saadaan luotua uudistustyötä vaalivaa kulttuuria. Eli, sen sijaan, että vastustavat kannat ohitetaan, ne kannattaa hyväksyä osaksi muutoksesta käytävää keskustelua ja niitä kannattaa hyödyntää raakamateriaalina muutosten kehittämiseen. Jos strategisten ja operatiivisten näkökulmien välille saadaan luotua aitoa, tasa-arvoista dialogia, muutosvastarinta muuttuu resurssiksi. 

Johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen TATista kertoi, että lähipiirillä iso vaikutus nuorten käsityksiin siitä, missä he tulevat työskentelemään tulevaisuudessa. Erityisesti perinteiset ammatit hyvin nuorilla tiedossa. Tietolähteinä opiskelupaikan valinnalle ovat ennen kaikkea vanhemmat ja sukulaiset, ystävät, tutut, TET-jaksot, opettajat ja opinto-ohjaaja, media sekä kesätyöpaikat. Myös Instagramin merkitys on noussut huomattavasti tietotolähteenä opiskelualan valinnassa. 

– Oman arvomaailman mukainen työ, merkityksellisyys ja mahdollisuus menestyä ovat tärkeimpiä seikkoja nuorille, Tenhunen-Ruotsalainen kertoi.  

Aalto-yliopiston opiskelija Kristofer Mäkinen toi webinaariin nuoren alan opiskelijan perspektiivin. Hänen mukaansa tärkeimmät odotukset opiskelijoille työelämää kohtaan ovat monipuolisuus, viihtyisyys ja ympäristötietoisuus. Yleisesti toivotaan pitkää uraa yrityksessä sekä mahdollisuutta kehittyä uralla.  

Toisaalta konsulttiura on toisaalta hyvin epämääräinen, eikä välttämättä nuorille opiskelijoille ole selvää, mitä se on ja tarkoittaa. Alan vetovoimaa voisi lisätä tuomalla esille selkeämmin juuri niitä asioita, jotka vetoavat nuoriin ja heidän arvoihinsa. 

- Mahdollisuudet edetä ja vaihtaa paikkaa ovat tärkeitä, tätä pitäisi tuoda vahvemmin esille. Nuoret mieltävät usein, että konsultti kiinnittynyt vain tietyn asiantuntijuuden pariin, Mäkinen totesi. 

 

SKOL Konsulttipäivä 2020  -webinaarin tallenteet:

Helena Soimakallio, toimitusjohtaja, SKOL ry: Tilaisuuden avaus

Jyrki Keinänen, toimitusjohtaja, A-Insinöörit: Keynote - Case A-insinöörit

Tuomo Eloranta, Aalto -yliopisto: Muutosvastarinnasta dialogisiin muutostarinoihin

 

Liisa Tenhunen-Ruotsalainen, johtaja, TAT:

Tutkittua tietoa nuorten odotuksista työlle, mikä vaikuttaa alanvalintaan, ketä nuori kuuntelee

Kristofer Mäkinen, Tekniikan ylioppilas:

Nuoren asiantuntijat näkökulma millaisia odotuksia nuorilla osaajilla itsellään on työelämää varten?

 Q & A –sessio puhujille