sopimus
Uutinen

KSE 2013 ja talouspakotteet

Venäjän ja Ukrainan tilanteeseen liittyen on odotettavissa, että asiakkuuksiin, projekteihin ja maksuliikenteeseen syntyy toimitus- ja maksuvaikeuksia, jolloin joudutaan pohtimaan sopimusehtojen mahdollistamia keinoja turvata konsultin asemaa erilaisten viivästysten ja keskeytysten osalta.

Maksusuoritukset

KSE:n lähtökohta (kohta 5.8) on kuukausittainen laskutus ja 21 vuorokauden maksuaika, jonka jälkeen on oikeus viivästyskorkoon ja pidätysoikeus aineistoon tilaajan laiminlyöntiä vastaavasti niin kauan kuin sopimuksen perusteella erääntyneitä saatavia on suorittamatta. Viranomaisten toimenpiteiden, kuten talouspakotteiden aiheuttamissa tilanteissa projektin etenemisestä ja maksusuorituksista kannattaa aina sopia esimerkiksi käyttämällä kohtien 7.5 ja 7.6 (alla) mahdollistamaa pidennystä tehtävän suoritusaikaan.

Töiden viivästyminen ja pidennys tehtävän suoritusaikaan sekä korvaukset 

Konsulttisopimuksiin liittyen on odotettavissa, että töiden suoritukseen syntyy KSE 2013:n joko kohdan 7.5 tai 7.6 tarkoittamia esteitä koskien työn suoritusta tai suorituksen viivästymiseen liittyviä seurauksia, mm. ylimääräisiä kustannuksia. Perusteena voivat olla muun muassa valmiustilan aiheuttamiin rajoituksiin, karanteeneihin, sairastumisiin tai hankkeiden viivästymiseen tai keskeytymiseen liittyvät asiat. 

KSE 7.6 mukaan konsultti on oikeutettu kohtuulliseen suoritusajan pidennyksen, jos suoritusta olennaisesti estää lakko, saarto, työsulku tai muu niihin verrattava toimenpide. Suoritusajan pidennyksen lisäksi konsultti on oikeutettu korvaukseen työn keskeytymisestä johtuvista palkkakustannuksista, erityisistä korvauksista ja kuluista enintään 50 päivältä, jos työ keskeytyy molemmista osapuolista riippumattomista syistä.

Molemmissa tapauksissa on ensiarvoisen tärkeää, että viivästyksestä ilmoitetaan viipymättä KSE:n kohdan 7.7 mukaisesti ja hankkeen jatkamisesta tilanteen normalisoiduttua sovitaan yhdessä. 

Hankkeiden peruuntuminen ja sopimuksen purkaminen sekä korvaukset 

Tilaajan ja konsultin oikeudesta purkaa sopimus ylivoimaisen esteen vuoksi on määritelty ehdot KSE:n kohdissa 8.1.1 ja 8.2.1 ja purun seurauksista kohdassa 8.1.3.  

Tilaajan purettua sopimuksen ylivoimaisen esteen vuoksi (kohta 8.1.1) käsitellään kahdeksan viikon palkkojen ja muiden kustannusten korvaus kohdan 8.1.3 mukaan tai vastaavasti konsultin joutuessa purkamaan sopimus kohdan 8.2.1 mukaan.  

Lisätietoja: 

SKOL ry, Matti Kiiskinen, matti.kiiskinen@teknologiateollisuus.fi  

Susiluoto Oy, Jussi Kalliala, jussi.kalliala@susiluoto.com