Rakennetun ympäristön tietoalustan tekijänoikeusselvitys
Uutinen

Rakennetun ympäristön tietoalustan tekijänoikeusselvitys julkaistu

7.2.2020 klo 13.53

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen päätavoitteita ovat rakentamisen laadun parantaminen ja digitalisaation edistäminen. Tavoitteiden saavuttamiseksi on tarkoitus luoda rakennetun ympäristön valtakunnallinen, digitaalinen rekisteri ja tietoalusta, johon maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit voisivat tukeutua. Alustan toteuttamista varten tehtiin selvitys, jossa käydään läpi tekijänoikeussääntelyn asettamia reunaehtoja sekä miten alustaan liittyvät tekijänoikeudet suhtautuvat muuhun lainsäädäntöön.

Selvityksen tavoitteena on tunnistaa nykyisestä sääntelyjärjestelmässä kohtia, jotka vaikuttavat alustan toteutukseen ja sen tavoitteiden toteutumiseen. Selvityksen avulla pyritään analysoimaan, missä määrin tekijänoikeudet ja lähioikeudet voivat rajoittaa aineistojen ja tietojen käyttöä, ja kuinka tämä voidaan huomioida lainsäädännön muutosprosessissa sekä alustan eri sidosryhmien ja käyttäjien välisissä sopimusehdoissa. Selvityksessä tarkastellaan hallinnon julkisuusperiaatetta ja sen suhdetta tekijänoikeuslainsäädännön mukaisiin oikeuksiin.

Selvityksen tulosten perusteella tekijänoikeuksiin liittyvän lainsäädännön tarkentaminen tai uuden alustaa koskevan erityissääntelyn luominen olisi tarpeen alustan tavoitteiden saavuttamiseksi. Alustan toimintaympäristöä voitaisiin kehittää selventämällä lainsäädäntöä tai esimerkiksi sopimuslisenssijärjestelmän kautta. Lisäksi yksinkertaiset ja helposti ymmärrettävät alustan perusehdot helpottaisivat tasapainoista sopimista tekijänoikeuskysymyksissä.

Rakennetun ympäristön tietoalustan tekijänoikeusselvitys