liikevaihtotilasto
Uutinen

SKOL LIIKEVAIHTO- JA TILINPÄÄTÖSTILASTO 2019

25.5.2020 klo 10.13
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n liikevaihtokyselyyn osallistui 92 jäsenyritystä. Vuoden 2019 lopussa SKOLin jäsenenä oli 142 yritystä.

Arvion mukaan jäsenyrityksissä työskenteli vuonna 2019 keskimäärin 19 450 henkeä ja niiden kokonaisliikevaihto oli 2 120 miljoonaa euroa. Vastanneiden yritysten yhteenlaskettu kokonaisliikevaihto 2 012 MEUR. On syytä huomata, että luvut eivät sovellu edellisen vuoden lukujen vertailuun suoraan vuosittaisten jäsenkunnassa tapahtuvien muutosten vuoksi. Yksittäisten yritysten osalta on myös mahdollista, että raportoidut yhtiöt ovat muuttuneet sekä yhtiö on ostanut tai myynyt yrityksiä.

Perinteisesti SKOLin tilastoissa tunnusluvut on jaettu kolmeen pääkategoriaan: teollisuuteen, talonrakentamiseen ja yhdyskuntaan. Näistä suurin toimiala on teollisuus, arvion mukaan liikevaihto oli vuonna 2019 noin 848 miljoonaa euroa. Toiseksi suurin oli talonrakentaminen noin 784 miljoonan euron liikevaihdolla ja kolmanneksi suurin oli yhdyskuntasektori noin 487 miljoonan euron liikevaihdolla.

Suurimpina toimialoina säilyivät edellisten vuosien tapaan prosessisuunnittelu ja rakennetekniikka. Lisäksi LVI-tekniikka, rakennuttaminen (talonrakennus) ja sähkö- ja teletekniikka säilyivät suurina toimialoina.

Selvästi suurimpana toimeksiantajaryhmänä säilyi teollisuus lähes 44 % osuudella. Kuntasektori työllisti SKOL-yrityksiä 18 % osuudella ja valtio 11 %:lla.

Kyselyn perusteella suurimmat alan yritykset olivat kokonaisliikevaihdolla mitattuna järjestyksessä suurimmasta alkaen Sweco Finland (sisältäen Sweco PM), Ramboll Finland, Pöyry, Neste Engineering Solutions, Sitowise, Etteplan Finland, Elomatic Yhtiöt, Granlund konserni, A-Insinöörit konserni sekä Rejlers Finland.

Kotimaan liikevaihdon suhteen suurimmat olivat Sweco Finland (sisältäen Sweco PM), Ramboll Finland, Neste Engineering Solutions, Sitowise ja Pöyry.

Vientiliikevaihdolla suurimmat olivat Elomatic Yhtiöt, Pöyry, Deltamarin, Neste Engineering Solutions ja Sweco (sisältäen Sweco PM).

 

Lisätiedot: skolry@teknologiateollisuus.fi

 

Lue koko tilasto tästä

aikaisemmat tilastot löydät täältä