liikevaihtotilasto
Uutinen

SKOL liikevaihtotilasto 2021

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n liikevaihtokyselyyn osallistui 79 jäsenyritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 92 % koko SKOLin jäsenistön liikevaihdosta. Kyselyn vastaushetkellä SKOLin jäsenenä oli 128 yritystä, joissa työskenteli vuoden 2021 lopussa 21 232 henkeä

 

Jäsenyritysten kokonaisliikevaihto vuonna 2021 oli arviolta 2 236 miljoonaa euroa ja vastanneiden yritysten liikevaihto 2 051 MEUR. Luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin jäsenkunnassa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Yhtiöt ovat myös vaihtuneet, yrityskauppoja on tehty ja raportointitapa on mahdollisesti muuttunut. Tilastojen pohjalta on kuitenkin mahdollista huomata yleisiä kehityssuuntia. Tässä tilastossa esitetyt luvut kokonaisliikevaihdoista ovatkin vastausten pohjalta tehtyjä arvioita.

Perinteisesti SKOLin tilastoissa tunnusluvut on jaettu kolmeen pääkategoriaan: teollisuuteen, talonrakentamiseen ja yhdyskuntaan. Näistä suurin toimiala oli vuonna 2021 talonrakentaminen, jonka liikevaihto oli arvion mukaan noin 982 miljoonaa euroa. Toiseksi suurin oli teollisuus noin 681 miljoonan euron liikevaihdolla ja kolmanneksi suurin oli yhdyskuntasektori noin 572 miljoonan euron liikevaihdolla.

Rakennetekniikka ja prosessisuunnittelu ovat olleet suurimmat toimialat kyselyssä jo vuodesta 2014, ja säilyivät tänäkin vuonna kahtena suurimpana, rakennetekniikan ollen prosessisuunnittelua hieman suurempi. LVI-tekniikka pysyi kolmanneksi suurimpana toimialana, ja kuroi eroa rakennetekniikkaan ja prosessisuunnitteluun kiinni. Tehdas- ja laitossuunnittelu nousi neljänneksi suurimmaksi toimialaksi ja rakennuttaminen (talorakennus) pysyi viiden suurimman toimialan joukossa.

Teollisuus oli jälleen ylivoimaisesti suurin toimeksiantajaryhmä 37 % osuudellaan. Toiseksi suurin toimeksiantajaryhmä oli kuntasektori 18 %:lla ja kolmanneksi suurin työllistäjä oli valtio 12 % osuudellaan. Toimeksiantajaryhmien jakauma oli pitkälti viimevuoden kaltainen, teollisuuden ja valtion noustessa noin prosentin ja kuntasektorin laskiessa noin kolmella prosentilla.

Kyselyn perusteella suurimmat alan yritykset olivat kokonaisliikevaihdolla mitattuna suuruusjärjestyksessä Sweco Finland, Ramboll Finland, AFRY Finland, Sitowise Group, Etteplan Finland, Neste Engineering Solutions, Granlund konserni, Rejlers Finland, A-Insinöörit konserni, ja FCG Finnish Consulting Group.

Kotimaan liikevaihdon suhteen suurimmat olivat Sweco Finland, Ramboll Finland, AFRY Finland, Sitowise Group ja Etteplan Finland.

Vientiliikevaihdolla suurimmat olivat AFRY Finland, Citec, Sweco Finland Deltamarin ja FCG Finnish Consulting Group.  

 Lisätiedot: skolry@teknologiateollisuus.fi

Lue liikevaihtotilaston katsaus tästä

Liikevaihtotilasto 2021

Aikaisemmat tilastot löydät tästä linkistä