liikevaihtotilasto
Uutinen

SKOL liikevaihtotilasto 2022

Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n liikevaihtokyselyyn osallistui 61 jäsenyritystä. SKOLin tämänhetkinen jäsenmäärä on 118 yritystä.
Jäsenyritysten kokonaisliikevaihto vuonna 2022 oli arviolta 2 154 miljoonaa euroa ja vastanneiden yritysten liikevaihto 1 937 MEUR.

Perinteisesti SKOLin tilastoissa tunnusluvut on jaettu kolmeen pääkategoriaan: teollisuuteen, talonrakentamiseen ja yhdyskuntaan. Näistä suurin toimiala oli vuonna 2022 talonrakentaminen, jonka liikevaihto oli arvion mukaan noin 1 014 miljoonaa euroa, ylittäen ensimmäisen kerran yli miljardin euro rajan. Teollisuuden ohi tilastossa nousi yhdyskuntasektori, jonka liikevaihto oli arviolta 579 miljoonaa euroa. Teollisuus oli liikevaihdon arviolta toimialoilta pienin 561 miljoonan liikevaihdolla. 

Rakennetekniikka oli tyypillisesti kyselyn suurin toimiala, jonka jälkeen muina suurina toimialoina säilyivät LVI-tekniikka, tehdas- ja laitossuunnittelu, sähkö- ja teletekniikka (talo), rakennuttaminen (talo) sekä prosessisuunnittelu. Näistä toimialoista muut kasvoivat keskimäärin muutaman prosenttiyksikön, mutta prosessisuunnittelu laski lähemmäs neljä prosenttiyksikköä.

Selvästi suurimpana toimeksiantajaryhmänä säilyi teollisuus lähes 33% osuudella. Kuntasektori työllisti SKOL-yrityksiä 20 % osuudella ja valtio 11 %:lla.

Kyselyn perusteella yli 100 miljoonan euron liikevaihtoon alan yrityksistä suuruusjärjestyksessä ylsivät: Sweco Finland, Ramboll Finland, AFRY Finland Oy, Etteplan Finland Oy, Sitowise Group Oyj, Granlund konserni, A-Insinöörit -konserni sekä Rejlers Finland.

Kotimaan liikevaihdon suhteen viisi suurinta yritystä olivat Sweco Finland, Ramboll Finland, AFRY Finland Oy, Sitowise Group Oyj, Granlund konserni sekä A-Insinöörit -konserni .

Vientiliikevaihdolla suurimmat viisi yritystä olivat AFRY Finland Oy, Deltamarin Oy, Sweco Finland, Elomatic Yhtiöt sekä FCG Finnish Consulting Group Oy.

SKOL liikevaihtotilasto 2022 EXCEL & PDF