Suhdannekatsaus
Uutinen

SKOL Suhdannekatsaus 1/2023

16.2.2023 klo 15.37
SKOL suhdannekatsauksessa esitetyt tiedot perustuvat SKOLin että Teknologiateollisuuden suunnittelu- ja konsultointialan jäseniltä vuoden 2022 viimeisellä kvartaalilla kerättyihin tietoihin. SKOL suhdannetasauksen esittämissä kuvaajissa on käytetty vain SKOL jäsenten antamia tietoja. Tämän vuoksi esitetyt tiedot saattavat erota Teknologiateollisuuden antamista tiedoista.

Teknologiateollisuuden talousnäkymät 1/2023
Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa nousi ennakkotietojen perusteella vuonna 2022 kahdeksan prosenttia verrattuna vuoteen 2021. Vuonna 2022 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan lähes kahdeksan miljardia euroa.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka-joulukuussa seitsemän prosenttia enemmän kuin heinä-syyskuussa mutta prosentin vähemmän kuin vuoden 2021 vastaavalla ajanjaksolla.

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa kaksi prosenttia pienempi kuin syyskuun lopussa mutta kuusi
prosenttia suurempi kuin vuoden 2021 joulukuussa. Loppuvuoden tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan alkuvuoden aikana arvoltaan suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi viime vuonna 5,8 % prosenttia
verrattuna vuoden 2021 keskiarvoon. Henkilöstöä oli keskimäärin vuonna 2022 59 000 eli noin 3 200
enemmän kuin vuotta aiemmin. Joulukuun lopussa henkilöstömäärä oli 59 500.

SKOL suhdannekatsaus 1/2023
Liiteenä olevassa katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat SKOL jäsenten antamiin tietoihin 4/2022 tilauskantakyselyssä. Tässä SKOLin suhdannekatsauksessa jäsenten antamat tiedot ovat Teknologiateollisuuden talouskatsauksesta poiketen jaettu kolmeen eri suunnittelu- ja konsultointialan sektoriin: talonrakennukseen, teollisuuteen, sekä
infraan (yhdyskuntasuunnittelu).Otantaan ja tietojen jaotteluun liittyvien erojen vuoksi SKOLin keräämän aineiston tiedot voivat poiketa jonkin verran edellä esitetyistä Teknologiateollisuuden näkymistä.

Kesällä 2021 SKOLin suhdannekatsaus uudistettiin ja sen mahdolliset epätarkkuudet poistettiin, jotta se kuvaisi paremmin todellista tilannetta. Niinpä luvut saattavat erota aiemmista katsauksista, eivätkä 3/2021 katsausta vanhemmat tiedot ole vertailukelpoisia vanhempiin.

SKOL Suhdannekatsaus 1/2023

Lisätiedot: helena.soimakallio@teknologiateollisuus.fi tai puhelin 040 550 7706.