Suhdannekatsaus
Uutinen

SKOL Suhdannekatsaus 4/23

SKOL suhdannekatsauksessa esitetyt tiedot perustuvat SKOLin että Teknologiateollisuuden suunnittelu- ja konsultointialan jäseniltä vuoden 2023 kolmannella kvartaalilla kerättyihin tietoihin. SKOL suhdannetasauksen esittämissä kuvaajissa on käytetty vain SKOL jäsenten antamia tietoja. Tämän vuoksi esitetyt tiedot saattavat erota Teknologiateollisuuden antamista tiedoista.

Teknologiateollisuuden talousnäkymät 4/2023

Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa nousi vuonna 2022 yhdeksän prosenttia verrattuna vuoteen 2021. Vuonna 2022 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan yli seitsemän miljardia euroa. Tämän vuoden tammi–heinäkuussa liikevaihto oli viisi prosenttia suurempi kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia heinä–syyskuussa 19 prosenttia vähemmän kuin huhti–kesäkuussa ja 21 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2022 vastaavalla ajanjaksolla.
Tilauskannan arvo oli syyskuun lopussa kaksi prosenttia pienempi kuin kesäkuun lopussa ja seitsemän
prosenttia pienempi kuin vuoden 2022 syyskuussa.

Kolmannen vuosineljänneksen tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan laskevan seuraavan puolen vuoden aikana. Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstömäärä Suomessa oli syyskuun lopussa 0,1 prosenttia pienempi kuin kesäkuun lopussa. Henkilöstöä oli syyskuussa noin 54 800.

SKOL suhdannekatsaus 4/2023

Alla olevassa suhdannekatsauksessa esitetyt tiedot perustuvat SKOL jäsenten antamiin tietoihin tilauskantakyselyssä 2/2023. Tässä SKOLin suhdannekatsauksessa jäsenten antamat tiedot ovat Teknologiateollisuuden talouskatsauksesta poiketen jaettu kolmeen eri suunnittelu- ja konsultointialan sektoriin: talonrakennukseen, teollisuuteen, sekä infraan (yhdyskuntasuunnittelu). Otantaan ja tietojen jaotteluun liittyvien erojen vuoksi SKOLin keräämän
aineiston tiedot voivat poiketa jonkin verran edellä esitetyistä Teknologiateollisuuden näkymistä.

Kesällä 2021 SKOLin suhdannekatsaus uudistettiin ja sen mahdolliset epätarkkuudet poistettiin, jotta se kuvaisi paremmin todellista tilannetta. Niinpä luvut saattavat erota aiemmista katsauksista, eivätkä 3/2021 katsausta vanhemmat tiedot ole vertailukelpoisia vanhempiin.
Suhdannekatsauksessa 2/2023 on laskentakaavoja hieman päivitetty vastaamaan paremmin toimialojen kokonaiskuvaajia. Tämän vuoksi tämän suhdannekatsauksen luvut eivät ole edellisiin täysin vertailukelpoisia.

Suhdannekatsaus 4/2023

Lisätiedot: helena.soimakallio@teknologiateollisuus.fi tai puhelin 040 550 7706.