webinaari1
Uutinen

SKOL webinaarissa keskusteltiin koronan vaikutuksista suunnittelu- ja konsultointialaan

15.10.2020 klo 14.15
Suunnittelu -ja konsultointiala koronan jälkeen -webinaarissa kuultiin puheenvuoroja talousnäkymien näkökulmasta koronan vaikutuksista alaan, mahdollisista skenaarioista koronan jälkeen sekä miten korona on vaikuttanut yritysten toimintatapoihin. Webinaari järjestettiin 14.10.

Ensimmäisenä puhujana webinaarissa kuultiin Teknologiateollisuuden pääekonomisti Petteri Rautaporras. Rautaporras kävi esityksessään läpi talousnäkymiä sekä koronapulssi-kyselystä saatuja tuloksia yritysten tulevaisuuden näkymistä. Esityksessään Rautaporras kertoi, että on hyvin vaikea ennustaa tulevaa pandemian ja sen kehittymisen vuoksi, mutta toistaiseksi pandemia ei ole vaikuttanut pahiten suunnittelu – ja konsultointialaan. Huolena toki on jatkossa tulevien tilausten kysynnän vähentyminen.

SKOLin toimitusjohtaja Helena Soimakallio esitteli Teknologiateollisuuden ja Accenturen kanssa yhteystyössä toteutetun korona-analyysin tuloksia. Keskeisimpinä huomioina analyysissä nousivat elpymisen rakentamisen kannalta teemat digitaalisuus ja kestävä kehitys.

AFRYn Suomen maajohtaja Kalle Rasinmäki sekä A-Insinöörien toimitusjohtaja Jyrki Keinänen kertoivat puheenvuoroissaan koronan vaikutuksista yritysten toimintaan sekä näkemyksiään siitä, mitä pysyviä muutoksia korona on tuonut mukanaan yritysten toimintatapoihin. Keskeisimpinä teemoina puheenvuorossa nousivat esiin digitaaliset työkalut, joilla toimintaa voidaan ylläpitää etänä, sekä keinot, joilla huolehtia ajantasaisesta viestinnästä organisaation sisällä, sekä henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeys poikkeusaikana.

Katso webinaarin tallenne tästä