Laskentapohja
Uutinen

SKOLIN EUROCODE-LASKENTAPOHJIEN YLLÄPITO JA PÄIVITYS


SKOL on kehittänyt ja ylläpitää Eurocode-laskentapohjia, joiden käyttäjälisenssi on myynnissä SKOLin sivustolla:

Eurocode-laskentapohjat | Skol (teknologiateollisuus.fi)

Eurocode-laskentapohjien ylläpidossa seurataan laskentapohjien toimintaa ja eurokoodeissa mahdollisesti tapahtuvia laskentapohjiin vaikuttavia muutoksia. Tarvittaessa laskentapohjiin tehdään havaittujen vakavien vikojen tai eurokoodimuutosten aiheuttamat korjaukset. Ylläpitoa ja päivitystä koordinoi Erkki Hömmö Swecosta, erkki.hommo@sweco.fi.  Vuosien 2015-2019 aikana on tehty laskentapohjien ajantasaisuuden tarkistus ja tehty tarpeelliset päivitykset. Päivityspaketti  on julkaistu elokuussa 2019 ja jaettu käyttöoikeuden haltijoille sähköpostitse. Paketti sisältää päivitetyt pohjat B4, B6, B9, B16, B17, B19, M10, M12, T1, T10, T11.

Vuoden 2020 huhtikuussa on sovittu seuraavista päivityksistä: Laskentapohjat B15 ja B18 päivitetään ja laskentapohjat M11, T2, T3, T4 ja  muunnetaan Mathcadista Excel-muotoon. Nämä päivitykset julkaistaan vuonna 2023.

Vuoden 2022 lokakuussa on sovittu laskentapohjan T11 päivittämisestä Mathcadista Excel-muotoon ja laskentapohjassa B19 havaittujen puutteiden ja virheiden korjauksesta. Nämä laskentapohjat julkaistaan alkuvuodesta 2023. Laskentapohjien B1, B2, B7, B8, M4, M5, M6, M7, M8 ja M9 ylläpito lopetetaan eikä pohjia päivitetä. Laskentapohjista M4, M5, M6, M8 julkaistaan käännös Prime-muotoon vuoden 2023 alussa. Näitä muunnettuja pohjia ei varmennustarkasteta.

Käyttöoikeuden haltijat voivat lähettää Eurocode-laskentapohjia koskevat tiedustelut, vikailmoitukset, kehitysehdotukset ja muun palautteen sähköpostilla osoitteeseen erkki.hommo@sweco.fi. Tilauksia ja laskutusta koskeva yhteydenpito osoitteeseen matti.kiiskinen@teknologiateollisuu