Suhdanne 4/2019
Uutinen

Suhdannekatsaus 1/2024

SKOL suhdannekatsauksessa esitetyt tiedot perustuvat SKOLin että Teknologiateollisuuden suunnittelu- ja konsultointialan jäseniltä vuoden 2023 neljännellä kvartaalilla kerättyihin tietoihin. SKOL suhdannetasauksen esittämissä kuvaajissa on käytetty vain SKOL jäsenten antamia tietoja. Tämän vuoksi esitetyt tiedot saattavat erota Teknologiateollisuuden antamista tiedoista.

Teknologiateollisuuden talousnäkymät 1/2024

Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto nousi Suomessa ennakkoarvion perusteella vuonna 2023 reilut kolme prosenttia verrattuna vuoteen 2022. Vuonna 2023 liikevaihtoa kertyi Suomessa kaikkiaan lähes kahdeksan miljardia euroa.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia loka–joulukuussa 35 prosenttia enemmän kuin heinä– syyskuussa mutta prosentin vähemmän kuin vuoden 2022 vastaavalla ajanjaksolla.

Tilauskannan arvo oli joulukuun lopussa prosentin pienempi kuin syyskuun lopussa ja seitsemän prosenttia pienempi kuin vuoden 2022 joulukuussa.

Viime vuoden lopun tilauskehityksen perusteella suunnitteluja konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan laskevan seuraavan puolen vuoden aikana.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstö Suomessa kasvoi viime vuonna yhden prosentin verrattuna vuoden 2022 keskiarvoon. Henkilöstöä oli keskimäärin vuonna 2023 54 600 eli noin 500 enemmän kuin vuotta aiemmin. Joulukuun lopussa henkilöstömäärä oli 54 000.

SKOL suhdannekatsaus 1/2024

 Alla olevassa suhdannekatsauksessa  esitetyt tiedot perustuvat SKOL jäsenten antamiin tietoihin tilauskantakyselyssä 1/2024. Tässä SKOLin suhdannekatsauksessa jäsenten antamat tiedot ovat Teknologiateollisuuden talouskatsauksesta poiketen jaettu kolmeen eri suunnittelu- ja konsultointialan sektoriin: talonrakennukseen, teollisuuteen, sekä
infraan (yhdyskuntasuunnittelu). Otantaan ja tietojen jaotteluun liittyvien erojen vuoksi SKOLin keräämän
aineiston tiedot voivat poiketa jonkin verran edellä esitetyistä Teknologiateollisuuden näkymistä.

Kesällä 2021 SKOLin suhdannekatsaus uudistettiin ja sen mahdolliset epätarkkuudet poistettiin, jotta se kuvaisi paremmin todellista tilannetta. Niinpä luvut saattavat erota aiemmista katsauksista, eivätkä 3/2021 katsausta vanhemmat tiedot ole vertailukelpoisia vanhempiin.

Suhdannekatsauksessa 2/2023 on laskentakaavoja hieman päivitetty vastaamaan paremmin toimialojen kokonaiskuvaajia. Tämän vuoksi vertailut tätä aikaisempii suhdannekatsauksiin, eivät ole täysin vertailukelpoisia. Myös tässä suhdannekatsauksessa talorakentamisen liittyviä laskentakaavoja, mutta näiden vaikutus tuloksiin on hyvin pieni.

SKOL Suhdannekatsaus 1/2024 

Lisätiedot: helena.soimakallio@teknologiateollisuus.fi tai puhelin 040 550 7706.