Suhdannekatsaus
Uutinen

Suhdannekatsaus 2/2022

SKOL suhdannekatsauksessa esitetyt tiedot perustuvat SKOLin että Teknologiateollisuuden suunnittelu- ja konsultointialan jäseniltä vuoden 2022 ensimmäisellä kvartaalilla kerättyihin tietoihin.

Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto Suomessa nousi vuonna 2021 reilu neljä prosenttia verrattuna vuoteen 2020. Vuonna 2021 liikevaihtoa Suomessa kertyi kaikkiaan noin seitsemän miljardia euroa.

Suunnittelu- ja konsultointialalla uusien tilausten arvo nousi tammi-maaliskuussa edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Myös tilauskanta jatkoi vahvistumistaan.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa 14 prosenttia enemmän kuin loka-joulukuussa ja 16 prosenttia enemmän kuin vuoden 2021 vastaavalla ajanjaksolla.

Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa kolme prosenttia suurempi kuin joulukuun lopussa ja 21 prosenttia suurempi kuin vuoden 2021 maaliskuussa. Loppuvuoden tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan kesän aikana arvoltaan suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstömäärä Suomessa oli maaliskuun lopussa 1,7 prosenttia suurempi kuin joulukuun lopussa. Henkilöstöä oli maaliskuussa noin 56 100.

 

Suhdannekatsaus 2/2022

Aikaisemmat suhdannekatsaukset löydät täältä