Suhdannekatsaus
Uutinen

Suhdannekatsaus 2/2024

SKOL suhdannekatsauksessa esitetyt tiedot perustuvat SKOLin että Teknologiateollisuuden suunnittelu- ja konsultointialan jäseniltä vuoden 2024 ensimmäisellä kvartaalilla kerättyihin tietoihin. SKOL suhdannetasauksen esittämissä kuvaajissa on käytetty vain SKOL jäsenten antamia tietoja. Tämän vuoksi esitetyt tiedot saattavat erota Teknologiateollisuuden antamista tiedoista.

Teknologiateollisuuden talousnäkymät 2/2024

Suunnittelu- ja konsultointialan (teollisuuden, yhteiskunnan ja rakentamisen asiantuntijapalvelut) liikevaihto nousi Suomessa vuonna 2023 vajaat neljä prosenttia verrattuna vuoteen 2022. Vuonna 2023 liikevaihtoa kertyi Suomessa kaikkiaan lähes kahdeksan miljardia euroa.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat suunnittelu- ja konsultointialan yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi–maaliskuussa 14 prosenttia vähemmän kuin loka–joulukuussa ja 13 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2023 vastaavalla ajanjaksolla.

Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa kaksi prosenttia pienempi kuin joulukuun lopussa ja kahdeksan prosenttia pienempi kuin vuoden 2023 maaliskuussa.

Alkuvuoden tilauskehityksen perusteella suunnittelu- ja konsultointialan yritysten liikevaihdon arvioidaan laskevan seuraavan puolen vuoden aikana.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten henkilöstömäärä Suomessa oli maaliskuun lopussa 0,8 prosenttia pienempi kuin joulukuun lopussa. Henkilöstöä oli maaliskuussa noin 53 500.

SKOL suhdannekatsaus 2/2024

Tämän otsikon alla esitetyt tiedot perustuvat SKOL jäsenten antamiin tietoihin tilauskantakyselyssä 2/2024. Tässä SKOLin suhdannekatsauksessa jäsenten antamat tiedot ovat Teknologiateollisuuden talouskatsauksesta poiketen jaettu kolmeen eri suunnittelu- ja konsultointialan sektoriin: talonrakennukseen, teollisuuteen, sekä infraan (yhdyskuntasuunnittelu). Otantaan ja tietojen jaotteluun liittyvien erojen vuoksi SKOLin keräämän aineiston tiedot voivat poiketa jonkin verran edellä esitetyistä Teknologiateollisuuden näkymistä.

Kesällä 2021 SKOLin suhdannekatsaus uudistettiin ja sen mahdolliset epätarkkuudet poistettiin, jotta se kuvaisi paremmin todellista tilannetta. Niinpä luvut saattavat erota aiemmista katsauksista, eivätkä 3/2021 katsausta vanhemmat tiedot ole vertailukelpoisia vanhempiin.

Suhdannekatsauksessa 2/2023 on laskentakaavoja hieman päivitetty vastaamaan paremmin toimialojen kokonaiskuvaajia. Tämän vuoksi vertailut tätä aikaisempii suhdannekatsauksiin, eivät ole täysin vertailukelpoisia. Myös tässä suhdannekatsauksessa talorakentamisen liittyviä laskentakaavoja, mutta näiden vaikutus tuloksiin on hyvin pieni.

SKOL suhdannekatsaus 2/2024

Lisätiedot: helena.soimakallio@teknologiateollisuus.fi tai puhelin 040 550 7706.